Berichten getagd met: religie

Religieus geweld lijkt af te nemen (9 aug. 2018)

De mensenrechtengroepering Wahid Foundation liet in haar jaarverslag op woensdag (08/08) weten, dat de geregistreerde zaken van religieus geweld vorig jaar een stijging van 4 procent is ten opzichte van 2016. De toename is kleiner dan in voorgaande jaren. De Wahid Foundation merkt op, dat er meer en meer inspanningen zijn geleverd door de staat en de samenleving om diversiteit, religieuze vrijheid en verdraagzaamheid te bevorderen. Het is een duidelijke stijging.

De meeste berichten in de nederlandse media gaan over hoe slecht het met Indonesie gaat, dat Indonesie aan het radikaliseren is bv. Dit soort onzin-berichten wordt geschreven door lieden geen idee hebben, hoe het er vandaag toe gaat in Indonesie. Maar dat hoeft ook niet, want deze schrijvers publiceren om te scoren, om aandacht te trekken, om belangrijk te zijn, om in de media-aandacht te komen, liefst op TV. Met goede berichtgeving omtrent Indonesie heeft dit niets te maken en daar gaat het de schrijvers ook niet om; hen gaat het om aandacht trekken. Dan is een ver land, dat ook nog eens in meerderheid islamitisch is, een makkelijk onderwerp; en de Islam is bij voorbaat toch al helemaal fout ?


 

 

 

Categorieën: Islam / Religie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De Islam in de desa (16 april 2018)

Na vele jaren op Bali te hebben gewoond, ben ik 6 jaar geleden naar Oost Java verhuisd. Oost Java, dat zo anders is dan Bali, met het meest opmerkelijk verschil de afwezigheid op Oost Java van het  het Hinduisme. Bali en het Hinduisme worden wereldwijd bejubeld; een prachtig eiland met een zeer kleurrijke religie; overal tempels en vrijwel dagelijks zijn er prachtige ceremonien te zien. En als toerist mag je gewoon meedoen met het Hinduisme, als je je daarvoor kleedt (sarong bv.). Verder is er een uitgebreide reli-cultuur (reli-shops, guru’s in maten en soorten, retraites en meer). Velen raken onder de indruk van dit religieuze “geweld”.
Op Oost Java geen Hinduisme, maar de Islam; niet kleurrijk en de moskeeen zijn slechts beperkt toegangelijk voor niet-moslims. 5x Per dag klinkt de oproep tot gebed.
De regio, waar ik woon, is geheel islamitisch. Er heerst een sfeer van tolerantie jegens niet-moslims; de javaan is vriendelijk van aard.
De Islam in Nederland blijft voor discussies zorgen. Discussies, die in Indonesie niet plaats vinden.
De Islam in Indonesie is een andere Islam,, dan die van het Midden Oosten. De Islam in Indonesie is “gebouwd” op de oude boedhistische en hindu koninkrijken (tot de 16e eeuw). Er zijn vele sporen en rituelen op Java te vinden, die hun wortels hebben uit de tijd van voor de Islam.
Als moslim voel ik mij vrij en geborgen in Indonesie. Geen lastige vragen, geen (ver)oordelingen door wie dan ook. Mensen, die blij zijn om een westerse moslim te ontmoeten. Hoe anders dan toen ik vorig jaar enige maanden in Nederland was. Mijn “songkok” heb ik niet gedragen, en mijn moslim-zijn heb ik uiteindelijk maar verzwegen. Een gesprek over de Islam was niet mogelijk. Op alle mogelijke manieren wilde men vooroordelen bevestigd zien; dat IS niets met de Islam te maken heeft, maar uitsluitend een criminele organisatie is, wilde er absoluut niet in. Dat vrouwen in Indonesie in het geheel niet achtergesteld zijn, werd niet geloofd: “ze dragen toch een hoofddoek, nou dan ?”. Bereidheid om te luisteren naar mijn uitleg over de Islam in Indonesie, was er in het geheel niet. Pas toen ik in july vorig jaar in de Garuda stapte, om terug te gaan naar Indonesie, deed ik mijn songkok weer op en werd ik door de stewardessen begroet met “salam alaikum”.
De sfeer van tolerantie en rust heb ik op Bali veel minder geproefd. De miljoenen toeristen, die jaarlijks Bali bezoeken, tekenen het eiland: file’s, verontreiniging, natuurschoon, dat zienderogen verdwijnt. Vele balinesen hebben dollartekens in de ogen, als ze een buitenlander ontmoeten.


 

 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , , | 1 reactie

“Stille Nacht, Heilige Nacht” gezongen door moslima’s (8 oktober 2017)

Het is nog geen Kerstmis, maar ik wil U deze Y-tube opname niet onthouden.
December 2016 zong een koor, bestaande uit 40 moslima’s (met hoofddoek) het bekende “Stille Nacht, heilige nacht” in een Rooms Katholieke Kerk in Beirout, Libanon.
Ik moet denken aan de Kerst-tijd in Indonesie, waar de christenen massaal naar de nachtdienst gaan. Vele kerken worden dan bewaakt door moslim-jongeren van onder meer Banser, de jongerenbeweging van de grootste moslim-organisatie, de Nahdlatul Ulama. Zij doen dit, om ervoor te zorgen, dat de christenen ongestoord naar de kerk kunnen gaan.
Ik kom vaak in de indonesische pers berichten tegen, die een opsteker voor de christenen zijn. Jammer, dat in Nederland aan dit soort berichten zo weinig (helemaal geen) aandacht wordt besteed. Maar wel veel berichten over zware criminelen (IS mensen) en terroristen, die niets van doen hebben met de Islam. Gelukkig wordt er in Indonesie jacht gemaakt op dit soort criminelen en terroristen.

Zie voor de opname “Stille nacht, heilige nacht”: link


 

Categorieën: Islam / Religie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Mystiek

De Candi Singhasari bij Malang. Candi Singhasari is een hinduistische tempel geweest, gebouwd tijdens het koninkrijk Singhasari (1222-1292). Ik ben daar geweest, en heb “verse” offertjes zien liggen voor godenbeelden.

Een jongeman uit mijn buurtje wil trouwen. Hij wil graag in september of oktober trouwen. Welnu, zult U denken, dan zoekt hij met zijn aanstaande toch een geschikte datum.
Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Er zijn nl gunstige en niet gunstige dagen voor een huwelijk. De gunstige en niet gunstige dagen worden bepaald door de javaanse kalender; en lang niet iedereen weet daar mee om te gaan.
Degene, die hier uitkomst gaat brengen is zijn oude oma. Zij kent de javaanse kalender.
Na een paar dagen heeft zij een geschikte datum gevonden, eind september. De hele maand oktober is helemaal niet gunstig.
Van belang is verder, dat er op de dag van het huwelijk offertjes moeten worden neergelegd op bepaalde plekken bij huis.
Het bepalen van een juiste datum en het brengen van offers zijn de sporen van het oude Hinduistische Koninkrijk Majapahit (tot plm 1500). Dit Koninkrijk heeft grote invloed gehad op Java, tot op vandaag nog merkbaar. Na Majapahit kwam het eerste islamitische koninkrijk, het Sultanaat Demak. De Islam heeft zich daarom goed kunnen vestigen op Java, omdat de eerste islamitische predikers (Wali Songo) rekening hielden met het hinduistische verleden.
Ook aan de vorstenhoven van Yogyakarta en Surakarta  zijn nog duidelijk hinduistische sporen te vinden.

Naast de restanten van het hinduisme, is er de Kejawen, ook genoemd Kebatinan, Agama Jawa en Kepercayaan. Dit is een Javaanse religieuze traditie, bestaand uit een samensmelting van animistische, boeddhistische en islamitische, vooral soefi geloven en praktijken. Het is geworteld in de geschiedenis en het geloof van de Javaaanse bevolking, aspecten van verschillende religies versmeltend.

De foto hieronder is van de Candi Singhasari bij Malang. Candi Singhasari is een hinduistische tempel geweest, gebouwd tijdens het koninkrijk Singhasari (1222-1292). Ik ben daar geweest, en heb “verse” offertjes zien liggen voor godenbeelden.


 

 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Optreden tegen intolerantie

 Insp. Gen. Ronny. F. Sompie, woordvoerder Politie Indonesia.De woordvoerder van de Indonesische Politie, Insp. Gen. Ronny. F. Sompie

De woordvoerder van de Indonesische Politie, Insp. Gen. Ronny. F. Sompie, heeft tegen de krant Jakarta Globe verklaard, dat de politie harder zal gaan optreden tegen religieuze intolerantie.
“There can be no more evictions, violence and coercion towards any religious beliefs as stipulated in the 1945 constitution”, aldus de woordvoerder; “The protection for minority groups, be it religious groups, tribes or races must be conducted optimally”.
De vorige president, Susilo Bambang Yodhoyono, is vaak ernstig verweten veel te weinig stelling genomen te hebben tegen religieus geweld in het land.
Van de huidige president, Jokowi, is bekend, dat hij voorstander is van het bestrijden van religieuze intolerantie.
Veel religieus geweld komt van de FPI (Front Pembela Islam), een kleine, doch vaak luidruchtige groep islamitische fundamentalisten; er wordt al gesproken over het verbieden van deze groep. Er zijn echter ook nog andere, kleine groeperingen.
In mijn regio heb ik van religieuze intolerantie nog niets gemerkt. In Jember-stad zijn christelijke kerken (het klokgelui is regelmatig te horen), ook onder meer in Balung en Tanggul. En achter de Carrefour wordt een Buddhistische Vihara gebouwd.


 

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Religeuze tolerantie

In Indonesie zijn 6 godsdiensten door de staat erkend. Het zijn: de Islam, de Rooms Katholieke Kerk, het Protestantisme, het Hinduisme, het Buddhisme en het Confucianisme.
Op de identiteitskaart (KTP) van elke indonesier staat de godsdienst vermeld. Iedereen moet een godsdienst aannemen. Een status zonder godsdienstvermelding is niet mogelijk.
Behalve genoemde godsdiensten zijn er nog veel meer religies in Indonesie. Hun status is niet geheel duidelijk.
De Minister van Godsdienstzaken, Lukman Hakim Saifuddin, heeft verstrekkende plannen om deze niet geregistreerde religies te beschermen, zo vertelde hij een paar dagen geleden op een pers-conferentie. Hij wil met een wetsvoorstel komen.
In deze nieuwe wet wordt ieders recht op een religie beschermd. Er moet een garantie komen, dat ieder het recht heeft zijn eigen geloof te kiezen.
Deze minister heeft een paar maanden gediend in het kabinet van president Yodhoyono, toen de vorge minster van godsdienstzaken de laan werd uitgestuurd wegens corruptie-verdenking. Hij is sterk betrokken bij religieuze minderheden.
Zijn ministerie zal ook met plaatselijke islamitische leiders gaan samenwerken, om de religieuze tolerantie te verstevigen. Deze lokale islamitische leiders worden vaak gebruikt om actie te voeren tegen minderheidsgroepen: “Even though we have different beliefs, all religions teach the same lesson of promoting humanity — making humans human.”
Voorwaar, een revolutionaire nieuwe koers in Indonesie. Het wil laten zien, dat de Islam een tolerante godsdienst is, die samen wil leven met vele minderheidsgroepen in het land. Islam, democratie en tolerantie gaan samen.


 

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verloop van de Ramadan (19 july 2014)

mudik

Drukte bij Gilimanuk voor de oversteek naar Java

Over 8 dagen is het Lebaran, het Suikerfeest. Het grootste jaarlijkse feest in Indonesie voor de moslims.
Het vasten overdag duurt dus nog eventjes, hoewel ik zie, dat velen het wat minder nauw nemen. Met name tussen de middag wordt een beetje gegeten. Ook zie ik in het openbaar wel een sigaret.
De voorbereidingen voor Lebaran komen op gang; er wordt ingekocht om lekkernijen te maken. De mensen kopen nieuwe kleren, om er goed uit te zien tijdens Lebaran.
En het wordt al iets drukker op de weg. Volgende week komt het “mudik” echt goed op gang. Op Java, het dichtstbevolkte eiland van Indonesie, is dan een ware volksverhuizing aan de gang. Ieder, die het zich kan veroorloven, wil met Lebaran bij familie of in de geboorteplaats zijn. Miljoenen mensen zijn dan onderweg.
Dag en nacht een enorme stoet van auto’s. Vliegtuigen allemaal vol, evenals de treinen en de bussen. Grote ondernemingen stellen bussen beschikbaar, waarmee min-vermogende reizigers gratis worden vervoerd.
Langs de grote wegen zijn om de zoveel kilometer politieposten ingericht, en EHBO-posten, kleine moskeeen, informatiecentra. En natuurlijk langs alle wegen talloze warungen en eetgelegenheden.
Vorig jaar ging ik met de auto vanuit Bali naar Java, mijn desa, en heb toen bij Gilimanuk, de haven voor de oversteek naar Java, 8 uur in de file gestaan. Er waren wel extra veerboten ingezet, maar toch niet voldoende. Meter voor meter kwamen we vooruit. En dit was 5 dagen voor het begin van Lebaran. Heel opmerkelijk is, dat niemand moppert of klaagt. Iedereen wacht rustig af.
Het prettige van Indonesie is, als er een lange file is (of een opstopping), dat talloze verkopers actief zijn. Toen wij 8 uur in de file stonden, liepen de verkopers langs de wachtende auto’s met van alles: koffie, hapjes, gekoeld drinken, speelgoed voor de kinderen, pakjes nasi goreng, snoep, zonnebrillen, petjes en nog veel meer. Hun waren hebben ze vaak in kartonnen dozen, die ze dragen met een band om de schouders. Dat zie ik zo gauw nog niet gebeuren langs de A 4 bij Schiphol.
Ook op TV worden de ontwikkelingen wat betreft het “mudik” intensief gevolgd. Veel adviezen worden gegeven door politie-voorlichtingsfunctionarissen.
Wordt vervolgd.


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.