Berichten getagd met: tolerantie

Hand in hand (19 dec. 2018)

Een moslima en een RK-zuster hand in hand op straat

Berichten over spanningen tussen moslims en andere godsdiensten in Indonesie bereiken regelmatig de nederlandse pers.
Berichten over goede verhoudingen tussen moslims en bv. christenen zijn in de nederlandse pers niet te vinden. Toch kom ik vrijwel elke dag in de indonesische pers berichten / foto’s tegen van voorbeelden van een goede verhouding tussen moslims, christenen en hindus. Zo staat bijvoorbeeld Lombok bekend om de goede verhouding tussen moslims en de hindus op Lombok. Ook op Java en elders zijn er vele voorbeelden. Incidenten tussen godsdienstige groeperingen in Indonesie zijn sterk te veroordelen, het is in strijd met de Pancasila, de basis van de indonesische staat.


 

Categorieën: Islam / Religie | Tags: , | Een reactie plaatsen

De Islam in mijn regio (13 okt. 2018)

Voordat ik 6 jaar geleden in de desa kwam wonen, had ik al 5 jaar op Bali gewoond, in Nyuh Kuning bij Ubud.
Bali, het godeneiland; een vrome hinduistische bevolking, vaak druk met de voorbereidingen voor een of andere ceremonie. Alle ceremonien zijn kleurrijk, als buitenlander kun je aanschuiven en meedoen als je je aan de kledingvoorschriften houdt.
Het hinduisme op Bali is voor velen uitnodigend. Min of meer afgeleid van het hinduisme zijn de vele yoga-scholen, guru’s en wat dies meer zij. Voor zoekers naar spiritualiteit is Bali een waar paradijs.
De laatste jaren echter komen barsten in het mooie beeld van Bali: wangedrag van toeristen in tempels, file’s, vervuiling en meer.
Het om zijn tolerantie en schoonheid geroemde Bali krijgt het steeds moeilijker.

Opmerking vooraf: ik bericht hier over de Islam in Indonesie, een heel andere Islam dan die van het Midden Oosten.
De Islam op Java, en dan speciaal in mijn regio waarover ik schrijf, is minstens zo tolerant als Bali, maar niet zo kleurrijk. In mijn regio wonen christenen, hindu’s en boeddhisten. Ik heb nog nooit een onvertogen woord gehoord van moslims over niet-moslims; “hidup bersama” (samen leven) is het motto hier.
Anders dan bij het hinduisme, kan niet ieder zomaar aanschuiven bij de diensten van de Islam, die ook minder kleurrijk zijn dan die op Bali. Moskeen zijn beperkt toegankelijk voor niet-moslims.
De positie van de vrouw is in de Islam een veel sterkere dan bij het hinduisme. Vrouwen nemen een centrale positie in de Islam. Zij zijn het, die het huishouden bestieren, de kinderen opvoeden en de financien beheren. Waar in nederland nog steeds moeilijk wordt gedaan over de hoofddoek, immers een teken van achtergesteldheid van de vrouw ten opzichte van de man, is van een eventuele achtergesteldheid van vrouwen in mijn regio geen sprake. De moeder komt binnen het gezin het meeste respect toe. Ik heb wel met de mannen van doen; aan hen de taak, om geld te verdienen, zodat de huisvrouw het huishouden kan doen. Aan het einde van de dag zijn de mannen moe, en zoeken zij elkaar vaak op in bv warungen om wat te kletsen. Na de nacht wacht hen weer een zware dag.
Regelmatig verschijnen in nederland berichten, dat de Islam in Indonesie aan het radicaliseren zou zijn. Ik merk hier helemaal niets van, terwijl ik toch elke dag met vele moslims in contact ben.
Wel zorgelijk zijn de vele kyai’s (imams) met geen of onvoldoende opleiding. Vice-president Kalla van Indonesie heeft al meermalen hierop gewezen; hij vindt, dat alle kyai’s een (nieuwe) opleiding moeten krijgen. Er zijn kyai’s die baarlijke nonsens uitkramen of opruiende taal; van hen komen radicaliserende uitspraken. De regering maakt zich hier ook druk om.
In mijn desa lopen geen “verkeerde” kyai’s.
Regelmatig hoor ik opmerkingen van mede desa-bewoners, dat de Islam in Indonesie toch veel beter is dan die in het Midden Oosten. De Islam in het Midden Oosten vindt men te hard, er moet teveel.
Het mooie van de Islam in Indonesie vinden deze desa-bewoners, dat de Islam veel vrijer is; er zijn veel minder verplichtingen.
Het beeld, dat men in nederland heeft van de Islam, nl. dat het een agressieve religie is, is een volstrekt verkeerd beeld. Wat betreft tolerantie en respect voor andere religies beroepen de moslims zich op de Koran.

Het Hinduisme op Bali is kleurijk en uitnodigend. De Islam in mijn regio is niet kleurrijk, maar ingetogen. Toch tref ik zowel op Bali als in mijn regio een tolerante godsdienst aan; beide staan voor het “hidup bersama”.

Hinduistisch Bali

Islamitisch Java

 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Religieus geweld lijkt af te nemen (9 aug. 2018)

De mensenrechtengroepering Wahid Foundation liet in haar jaarverslag op woensdag (08/08) weten, dat de geregistreerde zaken van religieus geweld vorig jaar een stijging van 4 procent is ten opzichte van 2016. De toename is kleiner dan in voorgaande jaren. De Wahid Foundation merkt op, dat er meer en meer inspanningen zijn geleverd door de staat en de samenleving om diversiteit, religieuze vrijheid en verdraagzaamheid te bevorderen. Het is een duidelijke stijging.
– Voor het volledige bericht: Indonesie Nieuws – actuele berichten

De meeste berichten in de nederlandse media gaan over hoe slecht het met Indonesie gaat, dat Indonesie aan het radikaliseren is bv. Dit soort onzin-berichten wordt geschreven door lieden geen idee hebben, hoe het er vandaag toe gaat in Indonesie. Maar dat hoeft ook niet, want deze schrijvers publiceren om te scoren, om aandacht te trekken, om belangrijk te zijn, om in de media-aandacht te komen, liefst op TV. Met goede berichtgeving omtrent Indonesie heeft dit niets te maken en daar gaat het de schrijvers ook niet om; hen gaat het om aandacht trekken. Dan is een ver land, dat ook nog eens in meerderheid islamitisch is, een makkelijk onderwerp; en de Islam is bij voorbaat toch al helemaal fout ?

Op mijn website Indonesie Nieuws – actuele berichten plaats ik berichten, die laten zien, hoe hard Indonesie werkt aan zijn toekomst. Op allerlei gebied, maar met name de infra-structuur.

Andere websites van de auteur:
Sultans en Raja’s in Indonesie
Nieuws Indonesie – actuele berichten.

Categorieën: Islam / Religie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Pancasila Dag (1 juni 2018)

Afgelopen 1 juni 2018 was het in Indonesie de dag van de Pancasila. Ik heb in mijn bericht “De Koran en omgang met niet-moslims” (zie: link) al melding gemaakt van de grote betekenis van de Pancasila voor Indonesie. De Staat Indonesie is gefundeerd op de Pancasila.
President Jokowi heeft op de dag van de Pancasila, evenals vele andere hooggeplaatsten, een toespraak gehouden, waarin hij de eenheid in verscheidenheid van Indonesie benadrukte; eenheid in verscheidenheid, oftewel “Bhinneka Tunggal Ika”, de wapenspreuk van Indonesie.
Eenheid in verscheidenheid: honderden volkeren, talen, culturen en vele religies in 1 land. Wil Indonesie land 1 blijven, dan is tolerantie en respect voor anderen nodig; of die anderen nu moslims zijn of christenen of hindu’s, en of die anderen nu javanen zijn of buginezen, of dayaks, of batakkers, of sumbanezen.

Voor “De Koran en omgang met niet-moslims”: zie link
Voor de Pancasila: zie link

President Jokowi tijdens zijn toespraak op 1 juni 2018

1212123

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Homosexuelen, tolerantie ? (14 september 2017)

De laatste paar jaar bestaat er ongerustheid over de positie van homoseksuelen in Indonesie. Meerdere malen hebben hooggeplaatste lieden homo-onvriendelijke opmerkingen gemaakt over homoseksuelen. De tolerantie lijkt af te nemen, zo is de vrees.
Gisteren, tijdens het Karnaval in mijn desa, kwam ik in gesprek met een paar homoseksuelen; zij zochten een plek om te zitten op mijn terras om naar de voorbijtrekkende stoet te kijken; ik kende hen van een andere gelegenheid.
Uit hun verhalen bleek, dat zij geen enkel probleem hebben met de desa-bewoners. Van een afnemende tolerantie bespeurden zij niets. Wel hadden zij zo hun problemen met hun relatie, maar dat is iets anders.
Indonesie heeft een lange traditie van tolerantie jegens homoseksuelen. Bekend zijn de “bencongs” (travestieten); tijdens het Karnaval gisteren liepen er meerdere bencongs mee in de tocht, tot hilariteit van de toeschouwers.
Mijn indruk is, dat desa-bewoners wel wat anders aan hun hoofd hebben dan de positie van homoseksuelen. De desa-bewoners kennen de mensen, die homoseksueel zijn in hun desa en gaan normaal met hen om.
In Jakarta zijn invallen geweest in homo-clubs; echter regelmatig worden ook invallen gedaan in niet-homo clubs, waar prostitutie zou plaats vinden.
Er lijkt een soort twee-deling te bestaan: dat wat sommigen uit de hogere kringen willen (bestuurders, academici, politici) en dat wat het volk wil. De hogere kringen kunnen wel homo-onvriendelijke opmerkingen maken, of de tolerantie willen begrenzen, maar het is helemaal de vraag of de “gewone” mensen daar in mee gaan.
Je ziet die twee-deling ook op andere gebieden; de regering kan van alles willen, maar het is buitengewoon moeilijk om de “gewone” mensen mee te krijgen.
Blijft overeind, dat het zorgelijk is, dat hooggeplaatsten zich homo-onvriendelijk opstellen. Maar ik zie zo snel niet gebeuren, dat er een agressieve sfeer ontstaat jegens de homoseksuelen in Indonesie. Dit wordt wel anders, als fundamentalistische moslimgroepen (bv FPI) zich hiermee gaan bemoeien.

Zie ook mijn artikel van maart 2016 over dit onderwerp: https://oostjavainfo.wordpress.com/2016/03/31/positie-homos-onder-druk/

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Kerstmis 2015

Kerstmis is aanstaande. Duizenden politiefunctionarissen zullen voor een veilig verloop van de christelijke kerst-diensten in heel Indonesie zorgen. Banser, een grote jongeren-organisatie van de Islam in Indonesie, zal samen met  politie-functionarissen zorgen voor een rustige gang van zaken bij vele kerken.
In Nederland is veel te doen omtrent de Islam: de grote toestroom van voornamelijk moslim-vluchtelingen, angst, dat daar IS-mensen tusssen zitten, op te zetten AZC’s, uitspraken van de PVV die opzien baren, een moskee in Utrecht, die verwerpelijke uitspraken doet en veel meer.
In mijn desa is van dit alles niets te bespeuren. Mijn desa is geheel islamitisch. Een  uitermate vredige en tolerante desa. De desa-bewoners hebben het over vredig met elkaar samen wonen. Gestoeld op de Pancasila, de Indonesische staats-filosofie, waarmee iedereen opgroeit. De Pancasila: voor een deel gemodelleerd naar de originele Pancasila, de ethische code van het boeddhisme.
Ik heb al meermalen geschreven, dat de Islam in Indonesie (en Maleisie)  een geheel andere Islam is dan die in het Midden Oosten. De Islam in Indonesie is “gebouwd” op  de oude boeddhistische en hindoeistische koninkrijken, die tot de 16e eeuw hier bestonden. Er zijn nu nog duidelijke hindoeistische “sporen” in de Islam van tegenwoordig te vinden.
85% van de Indonesiers is moslim; overal  kan men lezen, dat 90 %  van hen tolerant is, en een vredig naast elkaar bestaan van de vele religies in Indonesie voor staat. In een land, dat zo groot is als heel west Europa, zijn er natuurlijk incidenten, maar die blijven uitzondering.
Bekend is, dat de indonesische veiligheidsdiensten zeer efficient zijn in het opsporen “gevaren”, zoals tegenwoordig IS-sympathisanten. IS, en alles wat daarmee te maken heeft, is verboden in Indonesie.
De vooruitzichten zijn, dat Indonesie weer een rustige Kerstmis zal beleven.

Ik wens de christelijke lezers en lezeressen van mijn blog, mede namens vele moslims in mijn desa, een goede Kerst-tijd toe. Selamat Hari Natal !

 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , , , | 1 reactie

Optreden tegen intolerantie

De woordvoerder van de Indonesische Politie, Insp. Gen. Ronny. F. Sompie, heeft tegen de krant Jakarta Globe verklaard, dat de politie harder zal gaan optreden tegen religieuze intolerantie.
“There can be no more evictions, violence and coercion towards any religious beliefs as stipulated in the 1945 constitution”, aldus de woordvoerder; “The protection for minority groups, be it religious groups, tribes or races must be conducted optimally”.
De vorige president, Susilo Bambang Yodhoyono, is vaak ernstig verweten veel te weinig stelling genomen te hebben tegen religieus geweld in het land.
Van de huidige president, Jokowi, is bekend, dat hij voorstander is van het bestrijden van religieuze intolerantie.
Veel religieus geweld komt van de FPI (Front Pembela Islam), een kleine, doch vaak luidruchtige groep islamitische fundamentalisten; er wordt al gesproken over het verbieden van deze groep. Er zijn echter ook nog andere, kleine groeperingen.
In mijn regio heb ik van religieuze intolerantie nog niets gemerkt. In Jember-stad zijn christelijke kerken (het klokgelui is regelmatig te horen), ook onder meer in Balung en Tanggul. En achter de Carrefour wordt een Buddhistische Vihara gebouwd.

Het artikel in de Jakarta Globe: link

 Insp. Gen. Ronny. F. Sompie, woordvoerder Politie Indonesia.

Insp. Gen. Ronny. F. Sompie, woordvoerder Politie Indonesia.

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Religeuze tolerantie

In Indonesie zijn 6 godsdiensten door de staat erkend. Het zijn: de Islam, de Rooms Katholieke Kerk, het Protestantisme, het Hinduisme, het Buddhisme en het Confucianisme.
Op de identiteitskaart (KTP) van elke indonesier staat de godsdienst vermeld. Iedereen moet een godsdienst aannemen. Een status zonder godsdienstvermelding is niet mogelijk.
Behalve genoemde godsdiensten zijn er nog veel meer religies in Indonesie. Hun status is niet geheel duidelijk.
De Minister van Godsdienstzaken, Lukman Hakim Saifuddin, heeft verstrekkende plannen om deze niet geregistreerde religies te beschermen, zo vertelde hij een paar dagen geleden op een pers-conferentie. Hij wil met een wetsvoorstel komen.
In deze nieuwe wet wordt ieders recht op een religie beschermd. Er moet een garantie komen, dat ieder het recht heeft zijn eigen geloof te kiezen.
Deze minister heeft een paar maanden gediend in het kabinet van president Yodhoyono, toen de vorge minster van godsdienstzaken de laan werd uitgestuurd wegens corruptie-verdenking. Hij is sterk betrokken bij religieuze minderheden.
Zijn ministerie zal ook met plaatselijke islamitische leiders gaan samenwerken, om de religieuze tolerantie te verstevigen. Deze lokale islamitische leiders worden vaak gebruikt om actie te voeren tegen minderheidsgroepen: “Even though we have different beliefs, all religions teach the same lesson of promoting humanity — making humans human.”
Voorwaar, een revolutionaire nieuwe koers in Indonesie. Het wil laten zien, dat de Islam een tolerante godsdienst is, die samen wil leven met vele minderheidsgroepen in het land. Islam, democratie en tolerantie gaan samen.

Zie het artikel in Jakarta Globe

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.