Het Baduy Volk op west Java

Volgens verschillende bronnen zijn er in Indonesie ongveer 300 ethnische groeperingen. Deze ethnische groeringen zijn onderverdeeld in ruim 1700“suku” (stammen).

—————————————-

De Badui, die zichzelf Orang Kanekes noemen, vormen een traditionele gemeenschap van ongveer 25.000 mensen in het westelijk deel van Java, in het district (kabupaten) Lebak, Bantam.
De Badui zijn verdeeld in twee groepen: de Badui Dalam (binnen-Badui) en de Badui Luar (buiten-Badui). Het is vreemdelingen niet toegestaan met de Badui Dalam in contact te treden, de Badui Luar daarentegen hebben spaarzaam contact met de buitenwereld. De bevolking van ongeveer 400 Badui Dalam, die de zogeheten binnencirkel vormt, bestaat uit 40 families Kajeroan die in de drie dorpen Cibeo, Cikertawana en Cikeusik in Tanah Larangan leven. De Badui Dalam houden zich strikt aan hun strenge taboesysteem. De Badui Dalam kennen de Pu’un, een geestelijk leider. Alleen een Pu’un mag de heilige grond in Arca Domas op de berg Kendeng bezoeken.

Het district (kabupaten) Lebak (rood) 

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: