Het Nuaulu Volk op het eiland Seram

Volgens verschillende bronnen zijn er in Indonesie ongveer 300 etnische groeperingen. Deze ethnische groeringen zijn onderverdeeld in ruim 1700 “suku” (sub-groepen, stammen).

—————————–

De Nuaulu (Noaulu of Noahatan) wonen op het eiland Seram, onderdistrict (kecamatan) Amahai. De Nuaulu tellen ongeveer 3000 mensen.

De naam ‘Nuaulu’ betekent hoofd [wateren] van de Nua-rivier, het voorouderlijke thuisland van het Nuaulu-volk. Aan het einde van de 19e eeuw of het begin van de 20e eeuw werden de Nuaulu-mensen door de Nederlanders naar de kust verplaatst met het oog op pacificatie.

De Nuaulu zijn verdeeld in twee groepen, namelijk de noordelijke en de zuidelijke groepen. Ze tellen ongeveer 3000 mensen en wonen in het Amahai-district van Central Seram. De noordelijke Nuaulu bewonen twee dorpen aan de noordkust van het centrale eiland Seram, terwijl de zuidelijke groep vijf dorpen bewoont aan de zuidkust en het binnenland van Amahai District. Deze twee talen zijn onderling niet verstaanbaar.

Het Nuaulu-volk wordt vaak ten onrechte het Manusela-volk genoemd, dat net als het Nuaulu-volk een traditionele rode doek over hun hoofd draagt, een vergelijkbare taal spreekt en dezelfde traditionele overtuigingen beoefent, de Naurus.

De Nuaulu zijn verdeeld in 12 clans, namelijk Pia, Matoke, Kamama, Sounawe Aepura, Sounawe Aenakahata, Sopalani, Perissa, Hury, Nahatue, Soumory, Leipary en Rumalait.

De meerderheid van de Nuaulu-mensen houdt nog steeds vast aan hun traditionele religie, die gebaseerd is op de overtuiging, dat de voorouders het dagelijks leven beheersen en als de tradities, die ze hebben doorgegeven niet correct worden gevolgd, zullen de levenden worden gestraft met ziekte, dood en gebrek aan welvaart. De Nuaulu-religie stelt ook, dat er een schepper is genaamd Upu Kuanahata, en dat er krachtige magie is, die mensen kunnen gebruiken voor goede of slechte doeleinden.
Het Nuaulu-volk wordt vaak ten onrechte het Manusela-volk genoemd, dat net als het Nuaulu-volk een traditionele rode doek over hun hoofd draagt, een vergelijkbare taal spreekt en dezelfde traditionele overtuigingen beoefent, de Naurus.

In het verleden waren de Nuaulu  koppensnellers, zoals sommige Dayaks op Kalimantan. Maar sinds de jaren zeventig (1970) zijn ze hiermee gestopt met hulp van de lokale overheid. Bijna alle traditionele ceremonies in het verleden vereisten een hoofdoffer, maar dat is nu vervangen door een koeskoes, familie van buideldieren uit de orde van de Diprotodontia (Klimbuideldieren).

Het onderdistrict Amahai op het eiland Seram (rood)


 

 


 

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: