Dorpsleven, cultuur en Adat

Rijst dorsen (18 april 2021)

De familie, die tegenover mijn huis woont, heeft meerdere sawah’s. Eental aantal zakken rijst werd vanochtend afgeleverd bij hun huis. Deze rijst houden ze zelf. De rijst moet echter eerst nog worden gedorst, voordat deze gebruikt kan worden in de keuken.
Voor kleinere hoeveelheden rijst, dat gedorst moet worden, wordt een tukang ingehuurd. Deze heeft een rijdende dorsmachine en in de tuin van de overburen wordt dan gedorst.
Er moet 2x gedorst worden; bij de eerste dorsing is de rijst nog bruin, bij de tweede dorsing is er mooie witte rijst.
Na een uurtje was de tukang klaar en ging hij op weg naar de volgende klant.

Rijst, dat wordt geoogst en opgekocht door opkopers, wordt gedorst in “fabrieken”.


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Over de sawah's / landbouw | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Inzet burgers bij rampen etc. (16 april 2021)

Burgers en hulpdiensten bergen slachtoffers tijdens de verwoestende tornado in oost Indonesie

De afgelopen weken is Indonesie getroffen door 2 natuurrampen, nl. de alles verwoestende tornado in oost Indonesie en de aardbeving op oost Java, met name regio Malang, met heel veel schade.
Bij rampen, ongelukken en natuurgeweld beschikt nederland over geprofessionaliseerde hulpdiensten, die ter plekke aan het werk gaan. Publiek wordt op afstand gehouden, kan immers de hulpdiensten in de weg lopen.

Bij rampen heeft Indonesie ook de beschikking over hulpdiensten. Daarnaast zijn politie en militairen actief betrokken bij rampen. Echter, ook de burgers zijn actief betrokken; men ziet dan ook, dat hulpdiensten, politie, militairen en burgers gezamenlijk aan het werk zijn. Publiek wordt niet op afstand gehouden, integendeel. Het bergen van slachtoffers, het evacueren en opvangen van getroffenen gebeurt gezamenlijk.

Betrokkenheid van de burgers ziet men ook bij de criminaliteit.
Wie in Nederland betrapt wordt op diefstal bv. in een winkel, mag door omstanders vastgehouden worden, totdat de politie er is. Daarna wordt er vrijwel niets meer gehoord over de dief; hij krijgt een proces-verbaal en het is zeer de vraag of hij zich moet verantwoorden bij de rechter. Er zijn verzekeringen voor verlies bij diefstal en schade. Meestal kun je de schade bij diefstal verhalen.

Wie in Indonesie betrapt wordt op diefstal, krijgt te maken met woedende burgers, die de dief in het beste geval bont en blauw slaan; regelmatig wordt een dief ook doodgeslagen. De politie wordt gebeld en neemt de dief mee naar het politieburo. De politie doet niet mee met het slaan van de gearresteerde. De dief blijft in hechtenis en zal moeten voorkomen voor de rechter; doorgaans zal hij maanden moeten zitten. Dat hij met een proces-verbaal dezelfde dag of wat later weer vrij man is, komt hier niet voor. Een diefstal heeft grote gevolgen voor degene, die is bestolen. Verzekeringen zijn er niet, de bestolene blijft met de schade zitten.

Een opgepakte dief in handen van de burgers

———————-
3 dieven van fruit achter mijn huis opgepakt en enorm toegetakeld

 


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoe gaat het nu met corona in mijn desa ? (12 maart 2021)

Politie controle

Ik heb al meermalen bericht over mijn desa onder corona.
Veel nieuws valt er niet te vertellen. Het leven in de desa gaat gewoon zijn gang. De pasar is gewoon open, en alle toko’s ook. De boeren zijn op de sawah’s aan het werk, en ook de kleine werkplaatsen in de desa draaien zoals vanouds.
Velen hebben een mondmasker; gelegenheid om de handen te wassen is er alleen bij kantoren en grotere winkels. Afstand bewaren werkt bijna niet.
Ik hoor niemand klagen; als ik ernaar vraag, vertelt men, dat de financien iets minder zijn dan gewoonlijk. Maar evidente sociale problemen zijn er volgens mij niet in de desa. Toch is er geld bij de desa-bewoners; er wordt nog veel gebouwd en gerenoveerd. Zo nu en dan opent een nieuwe toko zijn deuren.
Dat het in de desa wat betreft de financien van de mensen meevalt, komt vooral, omdat de meesten hun geld verdienen in de sawah’s. Of men heeft zelf een stuk sawah, of men pacht een sawah of men werkt er voor de eigenaar van de sawah. Rijst en groenten zijn altijd nodig en brengen altijd geld op.

In de Jember-stad zijn er regelmatig politie-controles. Men is verplicht om een mond-masker te dragen. Alle kantoren en heel veel winkels bieden gelegenheid om de handen te wassen.
Het centrale bus-station (“terminal”) is nog steeds gesloten, en ook de treinen rijden met een aangepast schema.
Overigens gaat in Jember-stad het leven ook gewoon door.

Het vaccineren van de indonesiers is inmiddels aan de gang. Op de TV wordt veel aandacht besteed aan deze vaccinaties. Probleem is, dat veel indonesiers bang zijn voor deze vaccinaties. Anders dan in Nederland wordt in Indonesie erg weinig geklaagd.

Tenslotte zijn de meeste toeristische trekpleisters gesloten. Een leuk dagje uit is er niet echt bij.

Zelf heb ik niet veel last van corona. Ik doe mijn dagelijkse bezigheden en mijn boodschappen. Ik gebruik de motor of ik laat mij rijden met de auto. Maar ik moet mij er toch steeds van bewust zijn, dat corona op de loer ligt; dat betekent mond-masker bij me hebben, vaak handen wassen en proberen afstand te houden. Ik hoop, dat ik mij binnenkort (?) weer onbekommerd op oost Java kan bewegen.

Voorlichtingsbijeenkomst voor desa-bewoners


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Tags: | Een reactie plaatsen

Op dag van huwelijk overleden (7 maart 2021)

De overledene wordt naar het kerkhof gebracht

Een paar huizen verwijderd van mijn huis is vanochtend overleden een jongeman. Hij was een paar dagen geleden thuis gekomen vanuit het ziekenhuis. Het leek, dat hij “gewoon” ziek was, maar hij is dus toch overleden.
Het trieste is, dat hij vandaag in de namiddag een “pernikahan siri” zou hebben.

Een “pernikahan siri” is een huwelijkssluiting volgens de Islam, maar deze huwelijkssluiting geldt niet voor de wet. Waarom dan toch een pernikahan siri ? Wel, ongehuwd samenwonen is niet toegestaan. Maar als er nog geen geld is voor een formeel huwelijk, maar men wil toch gaan samenwonen, dan is de pernikahan siri een uitkomst. Het is een gebedsbijeenkomst, met na afloop een selamatan. Na een pernikahan siri kan men gewoon samenwonen.

Ik hoorde van het overlijden, omdat dit werd omgeroepen (zoals gebruikelijk) via de luidsprekers van de moskee. Een overlijden wordt altijd omgeroepen; de naam en het adres van de overledene wordt ook omgeroepen.
Vrij snel na het omroepen, begaven dames uit de buurt (tientallen) zich in groepjes naar het sterfhuis, met vooral rijst. Het zijn voornamelijk vrouwen, die gaan, omdat de meeste mannen overdag niet thuis zijn, immers aan het werk.
In de loop van de middag zal het lichaam van de overledene ritueel worden gewassen en in witte doeken gewikkeld, waarna de begrafenis plaats vindt op het nabijgelegen kerkhof. Het lichaam wordt naar de begraafplaats gebracht op een draagbaar, gedragen door jonge mannen en bedekt met groot groen kleed; zeer velen begeleiden de draagbaar naar het kerkhof, soms wel honderden.

Aan een begrafenis zijn geen kosten verbonden; het dragen van de draagbaar en het delven van het graf is vrijwilligerswerk.
Omdat de komende dagen veel bezoekers worden verwacht bij het sterfhuis, die men ook te eten wil geven, nemen de dames uit de buurt vooral  rijst mee.

Dames vanochtend op weg naar het sterfhuis


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Volop regenseizoen, maar vrijwel geen stroomuitval (27 febr. 2021)

De rotonde in Jakarta bij hotel Indonesia

Het is nog steeds volop regenseizoen. Bij tijden kan het er heftig aan toe gaan. Heel Java heeft te lijden onder overstromingen, enorme tropische regenbuien, en aard- en landverschuivingen.
Grote delen van Jakarta staan onder water.
In mijn regio ook erg veel regen; niet de hele dag, maar vooral in de middagen en de avonduren.
Mijn desa ligt erg gunstig: geen overstromingen of land / aardverschuivingen. Bij een tropische bui staat mijn tuin snel helemaal onder water, maar als het niet meer regent, is al het water in mijn tuin na een uurtje alweer weg. Dit geldt voor de hele desa.

Zeer opmerkelijk is, dat we dit regenseizoen bijna geen stroomuitval hebben gehad. Tot en met vorig jaar was het tijdens het regenseizoen meermalen per week raak wat betreft stroomuitval, die 3-4 uren duurde. Wat de oorzaak is, dat er dit jaar bijna geen strooomuitval is, weet ik niet. Het zou kunnen zijn, dat het Electriciteitsbedrijf takken kapt dichtbij de bovengrondse leidingen, maar dat heb ik nog niet zien gebeuren. Opmerkelijk is het wel, die geringe stroomuitval.

Zo is het niet geweest in mijn desa, maar wel in veel andere desa’s


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Het weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ander natuurgeweld | Tags: , | Een reactie plaatsen

Zwaar werk voor vrouwen op sawah’s ? (20 febr. 2021)

Planten van de rijst (“tanam bibit”)

Over ruim een maand is het oogsttijd van de padi (rijst).
Het planten van de rijstplantjes en het oogsten van de rijst, moet snel en gelijkmatig gebeuren. Je kunt niet iedere dag een stuk van de sawah doen.
Daarom helpen de vrouwen ook mee bij het planten en oogsten van de rijst. Op Java doen vrouwen geen lichamelijk zwaar werk, dat is aan de mannen voorbehouden. Maar voor het planten en oogsten van de rijst wordt er dus een uitzondering gemaakt; het inhuren van werkers kost te veel. Op Bali doen vrouwen wel lichamelijk zwaar werk.
Bij het planten en oogsten van de rijst werkt men lang gebogen; menige buitenlander vindt dit “zielig” met name voor de vrouwen (“zwaar werk”). Maar er is niets zieligs aan. Het planten en oogsten duurt hooguit 3 dagen. De vrouwen fietsen in groepjes naar de sawah, en hebben eten en drinken bij zich. Aan het einde van de middag keren zij weer terug naar huis.

Na het planten van de rijst, wordt het rustig op de sawah’s. Elke dag gaan er boeren naar de sawah’s, om de stand van zaken te bekijken. Er kunnen ziektes zijn bij de rijstplantjes, ongedierte (vooral muizen), die de rijst aanvreten en hier en daar moet een dijkje langs de sawah’s worden verstevigd. Na het planten van de rijst komen de vrouwen pas weer in actie na 3 maanden om te helpen bij het oogsten.

De werkers op de sawah’s zijn geheel gekleed. De hoofden zijn omwikkeld met doeken en velen hebben een ronde punthoed. Men draagt lange broeken en overhemden met lange mouwen. Deze kleding biedt bescherming tegen de zon en ongedierte in de sawah’s. Na een dag werken zijn de werkers helemaal “bemodderd”.

Dit jaar is de rijst van mindere kwaliteit door de vele regen. Men zal dus ook wat minder inkomsten hebben.
Ook de oogst van de ramboetan is duidelijk minder dan vorige jaren, ook door de overvloedige regen.

Het oogsten van de rijst (“panen”)


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Over de sawah's / landbouw | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Corona: hoe verder met dit blog ? (14 febr. 2021)

Corona is in Indonesie nog niet aan het afnemen. Met name op Java (Jakarta en oost Java) komt corona nog steeds veel voor.
Het openbare leven gaat zijn gang, maar er zijn wel beperkingen onder meer wat betreft het reizen per trein, bus en vliegtuig. De meeste toeristische trekpleisters zijn gesloten, en ook veel evenementen gaan niet door.
Dit betekent, dat ik minder “voer” voor mijn blog heb.

Daarom zal ik de komende tijd meer aandacht besteden aan Indonesie in ruimere zin. Zo ben ik begonnen met de foto-serie “Gezichten van Indonesie”. Buitengewoon boeiend om de veelheid van culturen in Indonesie op foto’s te zien. Cultuur in Indonesie leeft nog volop, ook onder de jongere generaties; onder cultuur versta ik traditionele dansen, adat-kleding, muziek (instrumenten), oude tradities vaak van een ver verleden, lokale religies en de daarbij behorende feesten en rituelen; de behoeders van veel lokale culturen zijn vaak koningen. Het aantal koningen in Indonesie bedraagt meer dan 230.

Uiteraard blijf ik verslag doen van het wel en wee in mijn desa en de regio.
Mocht U een suggestie hebben voor een bepaald onderwerp, dan verneem ik dit graag.

“Pa Tinggi” oftewel “Kepala Desa” (burgemeester) van mijn desa, de heer Gunawan. Een uitstekende burgemeester


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Een reactie plaatsen

Unieke video-opname van een Selapanan (10 febr. 2021)

Als een baby de leeftijd heeft bereikt van 1 maand, dan wordt er bij de moslims thuis een dienst gehouden. De naam van de bay wordt dan officieel bekend gemaakt, en de baby maakt deel uit van de islamitische gemeenschap. Deze dienst wordt “Selapanan” genoemd.
Laatst vond er een Selapanan plaats in mijn buurtje.
Bij de Selapanan waren aanwezig de gezinshoofden van familie en buren; ook waren vrienden uitgenodigd. Tevens was er een Kyai (imam) aanwezig.
De mannen staan in een cirkel, en de vader “presenteert” zijn baby aan elke man afzonderlijk; deze doet een gebed en blaast zacht over het hoofd van de baby (betekenis hiervan mij niet bekend). Ook wordt er door sommigen een stukje haar afgeknipt bij de baby. Hierna zijn de vrouwen aan de beurt.
Na afloop is er een “Selamatan”, een gezamenlijke maaltijd voor de aanwezige mannen. Bij het afscheid nemen krijgt ieder een “Berkat” (een doos met etenswaren) mee voor de thuisblijvers.

Deze unieke video in huiselijke kring is gemaakt bij mij in de buurt. Het betreft een eenvoudig gezin. De video is uniek, omdat deze gemaakt is door een amateur tijdens een intieme huiselijke gebeurtenis thuis.


 


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , | 2 reacties

Zware regenval (6 febr. 2021)

 

Mijn tuin

De afgelopen weken is het volop regenseizoen. Vooral de laatste 2 weken valt er enorm veel regen. Tot het middaguur is het droog, en dan komt de bewolking opzetten. Tot in de late avond regent het dan, meestal met zware buien, die even afzwakken en weer terugkomen. Ook is er toenemende onweer vooral in de avonduren.
Er zijn vele video’s op de socale media over overstromingen en landverschuivingen in Indonesie; Java wordt zwaar getoffen. Veel verwoestingen worden ook veroorzaakt door heftige winden.

De vele regen zorgt ervoor, dat de prijzen van goenten en fruit stijgen. Soms zelfs zijn bepaalde groenen of fruit vrijwel niet te verkrijgen.
Cabe (pepertjes), waar men hier niet zonder kan bij de bereiding van maaltijden, kost gewoonlijk per kilo rp 20.000. Nu rp 50.000 of meer.
Papaya is niet te krijgen, op het veld verrot door de regen. Het is nu het ramboetan seizoen, maar de oogst is minimaal. Inheeemse appels zijn er bijna niet.
De prijs van sommige groenten (genoeg voor 1 maaltijd) is gestegen van rp 500 naar rp 1000.
Een en ander wil niet zeggen, dat het moeilijker wordt om maaltijden te bereiden, maar de keuze uit produkten op de markt is enigszins beperkt.
Door de vele regen zal de rijst, die over ongeveer anderhalve maand wordt geoogst, van mindere kwaliteit zijn. Er zijn sawah’s, waar niet geoogst kan worden, omdat de rijst “verdronken” is.

——————–

Verdronken sawah’s

——————–
Voor mijn huis 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Het weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ander natuurgeweld | Een reactie plaatsen

Dodelijk ongeval (2 febr. 2021)

Gaten in de weg

Vanmiddag getuige geweest van een dodelijk ongeval. 10 Meter voor mijn auto wilde een brommer een grote vrachtwagen inhalen. Door een gat in de weg kwam hij ten val, kwam onder de zwaar beladen vrachtwagen, die met de achterwielen over zijn borst reed. De man was op slag dood. Van alle kanten kwamen mensen aangelopen, maar er was geen hulp meer te bieden. Vreselijk om te zien. Er werden grote bananenbladeren over het lijk gelegd; de politie zal komen, en daarna wordt het lijk weggebracht naar een ziekenhuis of naar huis.
Ik heb geen foto gemaakt van het slachtoffer liggend op de weg.

Er gebeuren in Indonesie veel brommer-ongelukken; 80 % van alle ongelukken gebeuren met brommers. Snel en roekeloos rijden is een belangrijke oorzaak van de ongelukken. Echter, ook het wegdek veroorzaakt ongelukken: in bijna elke weg zijn (grote) gaten. Die gaten kunnen wel 40 cm diep zijn. Bij regen zijn die gaten gevuld met water, en dan kun je niet zien, dat er een gat is.

Het regenseizoen zorgt voor veel schade aan de wegen. De regen komt in kleine spleten of gaatjes in de weg, en spoelt het asfalt weg, waardoor grote gaten  ontstaan.

Een veel voorkomend beeld


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Tags: , , | 2 reacties

Zware regenval in mijn regio (14 jan. 2021)

Aardverschuiving in Regio Sumedang Larang, Java

We zitten nu midden in het regenseizoen; het is nu de top van het regenseizoen. En dat is te merken.
Al dagenlang zeer forse en langdurige regen, urenlang. In mijn desa zijn er nog geen problemen, maar in Bangsalsari, plm 7 km van mijn desa, zijn er zware overstromigen (zie video). Ook in andere desa’s stroomt hier en daar het water de huizen binnen.
Ook uit andere delen van Jawa komen berichten van overstromingen en landverschuivingen. Er zijn meldingen van tientallen doden.

Overstromingen in Bangsalsari (plm 7 km. van mijn desa)


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Het weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ander natuurgeweld | Tags: | Een reactie plaatsen

Gevaarlijke slang bij huis gevangen (6 jan. 2021)

Zoektocht naar de slang

Vanavond rond 19.00 uur werd een slang waargenomen in mijn tuin, die zich naar mijn garage bij mijn huis kronkelde. Het was geen grote slang, lengte plm 1 meter, groen, maar wel van een gevaarlijke soort.
Meteen werd de garage met lange stokken doorzocht, en na een half uur zoeken werd de slang gevonden en ter plekke gedood. Er waren 3 man aan het zoeken, lichtelijk in paniek, vanwege het gevaar van de slang.
Slangen komen overal in Indonesie voor, ook de grote, zoals de cobra en de python. Zo nu en dan verschijnt er een foto in de pers, van een grote slang, die zich in huis, bv achter het plafond, schuil houdt. Een klopjacht volgt.

De betrokken slang


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Een reactie plaatsen

Over het afgelopen corona-jaar, FPI verboden en de beste wensen voor 2021 (31 dec. 2020)

Ik wens U allen het beste voor het komende nieuwe jaar

Het afgelopen jaar stond in Indonesie geheel in het teken van corona, net zoals in Nederland.
Ik heb geprobeerd om via mijn berichten op dit blog U een beeld te schetsen hoe het mijn desa vergaat tijdens corona. Niet erg spectaculair; geen lock-down, veel mondmaskers en veel plekken om de handen te wassen. Voor de rest gaat het leven in de desa gewoon zijn gang. Dit kan ook niet anders, omdat de hele regio hier de kost verdient met landbouw; de gewassen (rijst, mais, jerukken, suiker en veel meer) moeten op tijd worden gezaaid / geplant en later weer worden geoogst.

Corona slaat vooral toe op Java en Bali. Ook hier min of meer dezelfde problemen als in Nederland; groepen, die zich niet aan de anti-coronamaatregelen houden, beperking van al het openbaar vervoer, beperkingen voor het reizen, geen grote bijeenkomsten, hoe om te gaan met moskee- en kerkbezoek.
Over de rampzalige toestand op Bali heb ik verslag gedaan.

De stad Jember zal met de jaarwisseling min of meer worden afgesloten. Ik heb vernomen, dat op de grote wegen naar Jember-stad politie aanwezig is om tevoorkomen, dat grote aantallen mensen de jaarwisseling in Jember-stad willen vieren. Er wordt rond verteld, dat tijdens de jaarwisseling de straatverlichting in Jember-stad uit is, dus een donkere stad.

Zelf voel ik mij niet erg beperkt door corona. Ik kan met de auto of de motor overal heen. Wel moet ik steeds mondmaskers meenemen en desinfecterende spray. Maar leuke uitjes zijn er niet bij; alle toeristische plekken zijn gesloten.

Tot slot nog een zeer goed bericht. De regering heeft een paar dagen geleden de beruchte FPI, een radicaaal-islamitische beweging, verboden. De FPI staat bekend om haar “handhavingsacties” jegens niet-Islamitische activiteiten, voornamelijk tijdens de vastenmaand Ramadan. Deze handhavingsacties worden uitgevoerd door paramilitaire groepen of knokploegen. Niet zelden behelzen de acties van de FPI vernielingen van eigendommen, bijvoorbeeld door ruiten en inboedel van discotheken en bars te vernielen.
Hoewel de organisatie de Islam zegt uit te dragen, zijn de handelingen van de FPI volgens velen in strijd met de leer en de principes van de Islam. De handelingen hebben dan ook vaak meer weg van vandalisme.
De leider van de beweging is Habib Muhammad Riziek Syihab, een onnozele blaaskaak van het zuiverste soort.


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Tags: | Een reactie plaatsen

Goede feestdagen ! (21 dec. 2020)

De Kerstdagen en de jaarwisseling staan voor de deur. Het zullen voor U allen memorabele feestdagen worden met de lock-down en de dreigende problemen in Engeland en de consequenties, die deze kunnen hebben voor Nederland.
Vanuit mjn desa valt geen nieuws te melden omtrent corona. Velen hebben mondmaskers en bij veel winkels en kantoren is er gelegenheid om de handen te ontsmetten. Voor het overige is corona erg ver van de desa. Het leven gaat zijn gang zonder beperkingen.

Van Kerstmis is in mijn desa niets te merken, immers voor 100 % islamitisch.
In Jember-stad zijn hier en daar wel kerstversieringen te zien in grotere winkels en hotels, maar van een kerstsfeer is geen sprake. Er zijn christelijke kerken in Jember-stad, in Tanggul, Bangsalsari en in Balung. Of zij in verband met corona diensten houden, is mij niet bekend.

Ik wens U allen goede Feestdagen toe.


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.