Het Ngada Volk op Flores

Volgens verschillende bronnen zijn er in Indonesie ongveer 300 ethnische groeperingen. Deze ethnische groeringen zijn onderverdeeld in ruim 1700 “suku” (stammen).

——————————-

Het volk van de Ngada bewoont het district (kabupaten) Ngada op Flores. Het aantal Ngada wordt geschat op 155.000 mensen. De Ngada zijn werkzaam in de landbouw, maar ook wordt vee gehouden, zoals koeien, buffels, paarden en varkens.

Op basis van verschillen in taaldialecten is het district Ngada zijn de Ngada verdeeld in vier etnische groepen, namelijk Rokka, Riung, Nage en de Bajawa; elke clan heeft zijn eigen cultuur, die nog steeds wordt gehandhaafd, zoals traditionele huizen, dansen, traditionele kleding, enzovoort.

De Ngada hebben een matrilineair verwantschapssysteem. Het kerngezin wordt “se sao” genoemd. Verschillende “se sao” vormen samen een matrilineaire familie genaamd “sipopali”. Sommige Sipopali hebben één voorouder zmet een andere “sipopali”, en sloten zich aan om een ​​kleine clan of wee te vormen genaamd “ilibhou”. Sommige ilibhou zijn gebonden aan een territoriale eenheid genaamd “wee”. Elk wee heeft een paar “Ngadhu” en “Bhaga” die ze respecteren.
In een aantal desa’s zijn de bewoners nog steeds trouw aan de megalithische traditie. Vele overblijfselen uit de megalitische tijd zijn er te vinden.

De meeste Ngada zijn rooms katholiek, een minderheid is islamitisch. De meeste Ngada houden daarnaast nog steeds vast aan hun oorspronkelijk geloof, namelijk het animisme.

Lokatie van het district Ngada (rood) op het eiland Flores


Random foto’s


Traditionele megalitische desa’s

Desa Bena
Kampung Bena is een “megalithisch” dorp. Desa Bena bestaat uit ongeveer 45 huizen, waar 9 suku’s (stammen) wonen, nl. de Suku Dizi, Suku Dizi Azi, Suku Wahto, Suku Deru Lalulewa, Suku Deru Solamae, Suku Ngada, Suku Khopa en de Suku Ago. Het verschil tussen de ene suku en de andere is dat er 9 niveaus in de desa en dat elke suku zich op één hoogteniveau bevindt.

————————-
Kampung Belaraghi

————————-
Kampung Tololela


Tradities van de Ngada

Upacara Reba
De traditionele Reba ceremonie wordt gehouden om het nieuwe jaar te verwelkomen. Een van de kenmerken van deze ceremonie is het samen eten van zoete aardappelen en het dansen van de traditionele Bena-dans, genaamd Besa Uwi. Reba-feesten worden meestal gehouden van december tot februari.

————————-
Tari Jai
Deze dans wordt door de gemeenschap uitgevoerd als een uiting van dankbaarheid en vreugde. Ja’i-dans wordt vaak gedanst bij verschillende evenementen, zoals vieringen, traditionele ceremonies en het verwelkomen van eregasten.

————————-
Het Bui Loka ritueel
Dit ritueel wordt elk jaar uitgevoerd, wordt uitgevoerd, om voedsel te verstrekken aan de voorouders van de Ngadha Poso-stam. Bovendien is het ritueel dat aan het begin van het jaar wordt uitgevoerd, ook een van de eerste rituelen van de traditionele rebha-ceremonie (oogst dankzegging).


Random foto’s


Het Ngada Volk vroeger (er zijn slechts enkele foto’s)


 

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: