14) Respect voor moeder en oude mensen

Kinderen wassen de voeten van moeder

Op Java heeft men groot respect voor de moeder. Kinderen zijn zich er terdege van bewust, dat moeder hen 9 maanden gedragen heeft en daarna vele jaren heeft verzorgd en opgevoed.
Ook de Koran spreekt met respect over de moeder; via de voeten van de moeder komt men in het paradijs, zo staat in de Koran.
Als eerbetoon aan moeder wassen de kinderen bij speciale gelegenheden de voeten van de moeder. Dit wordt ook op school geleerd.

Als de ouders eenmaal oud zijn en niet meer zelfstandig kunnen wonen, trekken zij in het huis van een kind of kleinkind. Daar worden zij geheel  verzorgd. Al naar gelang ze kunnen, zijn de oudjes nog actief in en bij huis; echter, zij hebben geen verplichtingen meer.
De Koran maant de kinderen niet op de oude ouders te mopperen, als deze lastig zijn. Zij zijn het immers, die vele jaren voor de kinderen hebben gezorgd en hen het nodige hebben gegeven. Wees vriendelijk tegen hen, zo staat in de Koran

Jongelui stappen van hun fietsen bij het passeren van de oude dame; het is zeer onbeleefd, om hooggezeten deze dame te passeren.


Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: