Het Volk van het eiland Leti

Volgens verschillende bronnen zijn er in Indonesie ongveer 300 ethnische groeperingen. Deze ethnische groeringen zijn onderverdeeld in ruim 1700 “suku” (stammen).

——————————-

Er is vrijwel geen info omtrent het Leti Volk.

Het Leti Volk woont voornamelijk op het eiland Leti. Het eiland Leti is ongeveer 90 km2 groot. Het Leti Volk telt ongeveer 40.000 mensen. Over dit volk is weinig bekend. De VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) kwam in de 17-e eeuw op het eiland.
Op het eiland Leti zijn er slechts minimale voorzieningen. Er zijn geen hotels. Wel is er een simpele herberg, die leeg staat en niet meer beheerd wordt door de eigenaar. Er zijn geen restaurants. Het communicatienetwerk is zeer beperkt, omdat slechts een klein deel van Leti eiland een communicatienetwerk heeft. Stroom is er niet de hele dag.

Uit de neolithische tijd zijn (ovale) bijlen bewaard gebleven, genaamd Kapak lonjong. Deze bijlen hebben magische krachten. Men denkt, dat de bijlen door de bliksem zijn gemaakt en noemen het daarom “steen van de donder” of “zaad van de donder”.
Op Leti zijn ook nekara’s (soort gong – de kleinere gongs heten Moko) gevonden, volgens experts afkomstig van de Dongson-cultuur van 300-600 voor Christus, die verspreid was over verschillende delen van Azië en Indonesië. Voor het Leti-volk zijn deze nekara’s bewaard gebleven als een erfstuk.

Het eiland Leti (rood)


Er zijn erg weinig foto’s van het Leti Volk. Hieronder foto’s van de installatie van de raja van Ketty Letpey, Ibu Maria Paliaky-Radiena, de 9e raja, in 2015. De foto’s geven een indruk van de cultuur van het Leti Volk.

———————-
Bijlen uit de neolitische tijd (Kapak lonjong)

———————-
Een Moko van het eiland Alor


 

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: