Sultans en Raja’s in Indonesie

Nieuwe koning voor Turikale op Sulawesi (11 sept. 2019)

In Turikale op Zuid Sulawesi is, na een troons-vacuum van 75 jaar, een nieuwe Karaeng (koning) geinstalleerd: Karaeng VIII: Andi Achmad Aflus Mapparessa MM MSi bin Haji Andi Mapparessa Daeng Sitaba bin La Palaguna Daeng Marowa bin I Sanrima Daeng Parukka. De installatie was een indrukwekkende gebeurtenis, waar 70 sultans en koningen uit heel Indonesie bij aanwezig waren. Het koninkrijk Turikale bestaat sinds 1796.

In heel Indonesie zijn nu ongeveer 250 sultans en koningen “actief”; er zijn grote, bekende koninkrijken, zoals Kutai en Bulungan op Kalimantan, Yogyakarta op Jawa en Pagaruyung op Sumatera.
De koningen hebben geen politieke macht, maar zijn belangrijk voor het behoud van de lokale culturen en tradities. Afvaardigingen van de koningen hebben regelmatig overleg met de President. De vele volkeren in Indonesie zijn trots op hun cultuur en tradities. Anders dan in Nederland en andere landen, waar cultuur en tradities aan het wegkwijnen zijn (vaak al verdwenen), zijn de lokale culturen en hun vorsten in Indonesie springlevend; niemand die vindt, dat ze moeten verdwijnen, integendeel.

Voor meer info over het koninkrijk Turikale, klik hier

De video hieronder geeft een goed beeld van de plechtigheden van de installatie.


 

Categorieën: Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: | Een reactie plaatsen

Pauze in de berichtgeving (9 febr. 2019)

President Jokowi met 88 sultans en raja’s van Indonesie tijdens een bijeenkomst in Jakarta

Tot 1 maart 2019 stop ik even met de berichtgeving op dit blog. Reden: mijn website “Sultans en Raja’s in Indonesie” loopt bijzonder goed. Per dag zijn er 1000-1500 bezoekers voor deze site. 80% van de bezoekers komt uit Indonesie, de overige 20% komt uit bijna alle landen van de wereld.
Ik moet hoognodig wat achterstallig onderhoud doen aan de site en allerlei vragen beantwoorden, die mij via de mail worden toegestuurd. Daarom dus even geen berichten op dit blog, maar vanaf 1 maart zijn er weer berichten.
Voor de website “Sultans en Raja’s in Indonesie, klik hier.


Website “Indonesie Actueel“: klik hier
“Indonesie Actueel” op Twitter: klik hier


 

Categorieën: Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | 1 reactie

Koninklijk huwelijk (7 jan. 2019)

Zaterdag 5 jan. 2019 vond in Yogyakarta plaats het huwelijk van de oudste zoon van de Adipati (prins) van Paku Alaman, kroonprins BPH Kusumo Bimantoro.
Paku Alaman is een prinsdom in Yogyakarta dat valt onder het sultanaat van Yogyakarta. De sultan van Yogyakarta is altijd de gouverneur van het buitengewone district Yogyakarta, en de Paku Alam is altijd de vice-gouverneur. Yogyakarta is een monarchie binnen de republiek Indonesia met een erfelijke opvolging.
Het huwelijk vond plaats volgens de oude, zeer verfijnde javaanse tradities. President Jokowi en vice-president Kalla waren aanwezig.
Voor info over het prinsdom Paku Alaman, klik hier

Video-beelden van het huwelijk

 


Website “Indonesie Actueel“: klik hier


 

Categorieën: Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Sultan van Kutai Kertanegara overleden (6 aug. 208)

Op 6 augustus 2018 is overleden de sultan van Kutai Kertanegara, Sultan H. Aji Muhammad Salehuddin II. Hij werd 93 jaar oud.
Het sultanaat Kutai Kertanegara ligt op Oost Kalimantan en heeft een zeer lange geschiedenis. De oorsprong van het sultanaat gaat terug tot de 4e eeuw.
Tot 1960 was Kutai een sultanaat, hoewel het in 1949 al was toegetreden tot de Republiek Indonesia.
De laatste sultan deed in 1960 afstand.
In 2001 werd besloten tot een “revival” van het sultanaat.  Met toestemming van de regering werd H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerya Adiningrat geinstalleerd als Sultan van Kutai Kartanegara met de titel Sultan H. Aji Muhammad Salehuddin II.
Bij zijn begrafenis waren duizenden toeschouwers aanwezig.
– Zie voor Sultanaat Kutai Kertanegara: link


 

Categorieën: Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe Sultan van Gowa (13 juni 2018)

Op 10 juni 2018 is overleden de sultan van Gowa op Sulawesi, de 37ste sultan van Gowa: Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II. Hij was sultan sinds 2014.
Inmiddels is de nieuwe sultan bekend gemaakt. Het is Sri Paduka Sombangta Andi Kumalaandi Idjo Daeng Serang KaraEnta Lembang Parang, de 38-ste sultan van Gowa. Hij zal te zijner tijd worden geinstalleerd.

De op 10 juni overleden sultan van Gowa

De nieuwe sultan van Gowa

De kroon van de sultan van Gowa

Categorieën: Landelijk en politiek, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Sultans en Raja’s in Indonesie (april 2018)

De website “Sultans en Raja’s in Indonesie” bestaat nu ruim 3 jaar. Inmiddels heeft de site meer dan 1 miljoen hits gehad. 80 % vanuit Indonesie. Gemiddeld bezoeken dagelijks 800 – 1000 mensen de site. De site is nu bijna helemaal 2-talig: indonesisch en engels.
Zo nu en dan wordt er weer een nieuwe koning of sultan geinstalleerd, nadat de troon vaak tientallen jaren onbezet was. Dan is er familie-onderzoek gedaan en is gebleken, dat de aanstaande koning of sultan inderdaad een afstammeling is van de laatste koning of sultan.
Vanuit de bevolking is veel belangstelling voor de vorsten. De installatie-plechtigheden zijn groots, en duizenden mensen zijn er getuige van. Ook vele vorsten uit alle delen van Indonesie zijn aanwezig.
In februari 2018 is H. Moh. Saleh Bantilan geinstalleerd als nieuwe koning van het koninkrijk Tolitoli op Sulawesi; hij volgde zijn vader op, die in mei 2017 is overleden.
De president van Indonesie heeft geregeld contact met afvaardigingen van de koningen en sultans.
De betekenis van de vorsten voor Indonesie neemt eerder toe dan af.
Opgemerkt mag worden, dat tijdens het nederlandse koloniale bewind veel vorsten zijn verbannen, en sultanaten/koninkrijken zijn afgeschaft of gesplitst. De bekende verdeel-en-heers politiek. En deze politiek stond helemaal in het teken van economisch profijt voor nederland. Nederland wilde zoveel mogelijk geld verdienen in Indonesie en had geen trek in “moeilijke” koningen of sultans. Gelukkig herrijzen op de puinhopen, nagelaten door het nederlandse bewind in Indonesie, nu weer de koninkrijken en sultanaten. Sinds een grondwetswijziging in 2000 is hiertoe veel meer ruimte gekomen.

Website Sultans en Raja’s in Indonesie: link

Installatie van de nieuwe koning van Tolitoli op Sulawesi in februari 2018

Categorieën: Landelijk en politiek, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bezoek aan restanten koninkrijk Lumajang (jan. 2018)

Gisteren heb ik restanten bezocht van het koninkrijk Lamajang, de zg. Situs Biting. Lumajang is een stadje op ruim een uur rijden van mijn desa. Over dit koninkrijk is niet veel bekend. Wel bekend is, dat in 1295 Prabu Arya Wiraraja de koning was. Arya Wiraraja werd koning van Oost Mojopahit, met als hoofdstad Lamajang. Arya Wiraraja overleed in 1316 op de leeftijd van 87 jaar.
Patih Nambi als een van zijn zonen keerde terug naar Lamajang om de verdrietceremonie van zijn vader te houden en werd aangevallen door Jayanegara (koning van Majapahit na Raden Wijaya) vanwege ophitsing van Mahapatih.  Lamajang viel omdat het niet voorbereid was op een oorlog.
Het koninkrijk van Lamajang overleefde tot ongeveer 1620; Lamajang was het laatste centrum van het hindoeïstische koninkrijk in het oostelijke deel van Java.
De restanten van het  koninkrijk bestaan uit het graf van Arya Wiraraja, een aantal graven van waarschijnlijk edelen, en de ruines van een vesting.
De graven worden verzorgd door een “juru kunci” (huisbewaarder) en zagen er verzorgd uit. Op het graf van Arya Wiraraja lagen bloemen.
Het vesting-restant was een grote hoop stenen met boven een grote vierkante open ruimte.
Overigens is Java een eldorado voor hen, die in geschiedenis zijn geinteresseerd. Honderden gebouwen, veel tempels en graven liggen over heel Java verspreid. Sommige gebouwen zijn ruines, andere gebouwen, zoals tempels, lijken nog gereed voor een ceremonie.
De bekendste oude tempels zijn de Borobudur en de Prambanan vlakbij Yogyakarta. Nog steeds worden oudheidkundige vondsten gedaan.

 

Het graf van Arya Wiraraja bevindt zich in het “huisje” (met palen) op de achtergrond

Graf van Arya Wiraraja

Restanten van de vesting

De vierkante open ruimte bovenop de vestingrestanten (hoop stenen).

Categorieën: Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bijeenkomst Sultans en Raja’s met President (6 jan. 2018)

Op 4 jan. 2018 hebben ongeveer 90 sultans en raja’s uit geheel Indonesie een ontmoeting gehad met de President, Joko Widodo, in het paleis in Bogor: 20 van Sumatera, 17 van Jawa, 3 van Bali, 4 van NTB, 5 van NTT, 10 van Kalimantan, 18 van Sulawesi, 9 van Maluku, en 2 van Papua.
In het jaar 2017 hebben de President en afvaardigingen van Sultans en Raja’s elkaar 4 keer ontmoet.
Bij de ontmoeting op 4 jan. 2018 heeft de President gezegd, dat hij van plan is om jaarlijks ongeveer 3 paleizen (keratons) te restaureren.
De ontmoetingen tussen president en afvaardigingen van de royals benadrukken de betekenis van de sultans en raja’s heden ten dage in Indonesie. De sultans en raja’s spelen geen politieke rol in het land, maar zijn erg belanrijk als dragers / beschermers van lokale en regionale culturen. Zij verbinden verleden en toekomst. De royals zijn ook populair bij de bevolking.
Tegenwoordig zijn er ongeveer 200 raja’s en sultans in Indonesie. Anders dan in Nederland houdt men hier tradities met overtuiging in ere; dat geldt ook voor de royals.

Website Sultans en Raja’s in Indonesie: https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/

Categorieën: Landelijk en politiek, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

President Indonesie ontmoet Sultana van Aceh (14 nov. 2017)

Van 1873 tot 1903 woedde er in Aceh (Noord Sumatra) een oorlog tussen de nederlanders en de Aceh-jers.
De Atjehoorlog (1873-1914) was een koloniale oorlog die Nederland voerde met het aanvankelijk oogmerk om de zeevaart door Straat Malakka te beveiligen tegen zeeroverij uit Atjeh. Omdat de sultan en het overgrote deel der Atjehers weigerden zich aan de Nederlanders te onderwerpen werd het doel het eeuwenlang bestaande onafhankelijke sultanaat Atjeh net als de andere buitengewesten van Nederlands Indië onder Nederlands koloniaal gezag te brengen en te houden.
De laatste sultan van Aceh, Tuanku Muhammad Daud Syah Johan, regeerde van 1875 tot 1903. Hij was de leider van het verzet tegen de nederlanders.
In 1903 gaf hij zich over aan de nederlanders, en werd uiteindelijk verbannen naar Java, waar hij in 1939 overleed in ballingschap.
Onlangs had de president van Indonesie een ontmoeting met Sultana Teungku Putroe Shafiatuddin Cahya Nur Alam, de kleindochter van de zoon (troonopvolger) van de laatste sultan Tuanku Muhammad Daud Syah Johan.
De royals en de koninklijke families van Indonesie worden alom in ere gehouden.

Het sultanaat van Aceh: https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/xx/sultan-of-aceh-darusalam/

Sultan Muhammad Daud Syah

President Jokowi begroet de Sultana van Aceh.

Categorieën: Landelijk en politiek, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe website: paleizen in Indonesie (augustus 2017)

Inmiddels is een nieuwe website gemaakt.
Foto’s van de meeste paleizen van sultans en koningen in Indonesie. Er zijn hele grote paleizen, vooral op Sumatera en Kalimantan. En paleizen, die niet meer zijn dan kleine huizen.

Zie voor deze website: Paleizen van Sultans en Koningen in Indonesie

Hieronder een foto van het paleis van de koning van Sambas op Kalimantan.

Categorieën: Landelijk en politiek, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Foto’s van paleizen en keratons in Indonesie (aug. 2017)

De belangstelling voor de website Sultans en Raja’s in Indonesie, is onverminderd groot. Per dag zijn er 400-600 bezoekers; ongeveer 80 % uit Indonesie.
Er is een Flickr-foto-album gekoppeld aan deze website, met bijna 10.000 foto’s. Het adres van deze site is https://www.flickr.com/photos/125605764@N04/albums .

Ik ben begonnen met een nieuw foto-album; foto’s van de paleizen en de kratons in Indonesie. Het adres is: https://www.flickr.com/photos/158057838@N08/albums.

De vele koningen en raja’s in Indonesie vervullen geen politiek rol. Zij zijn de bewakers van de lokale culturen.
Toch kan de overheid vaak niet om deze vorsten heen; zij hebben nog zeker invloed.
Er is geen sprake van, dat er een afnemende belangstelling voor de vorsten is; het tegendeel is het geval.

Hieronder een foto van het paleis van de koning van Matan op Kalimantan. Het paleis heet: “Istana Muliakerta”.

 

Categorieën: Landelijk en politiek, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Sultans en Raja’s in Indonesie (july 2017)

De website: “Sultans en Raja’s in Indonesie” bestaat nu 3,5 jaar. Er is een stijgende belangstelling voor deze site. Ongeveer 500 bezoekers per dag bezoeken deze site. Het aantal kliks op de site is 670.000 vanaf het begin tot nu.
Op de foto hieronder de nieuwe Sultan van Pontianak, geinstalleerd op 15 july 2017: Sultan Pontianak IX, Syarif (Melvin) Alkadrie. Hij volgt zijn vader op, die enige maanden geleden is overleden.
Er zijn tegenwoordig nog minstens 200 sultans en raja’s in Indonesie.

Website Sultans en Raja’s in Indonesie: link

Categorieën: Het weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ander natuurgeweld, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Koning van Landak (okt. 2016)

Een mooie foto (2013) van de onlangs overleden koning (Pangeran Ratu) van Landak op Kalimantan met zijn staf.
Voor Koninkrijk Landak: klik hier.

Categorieën: Landelijk en politiek, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Festival Raja’s en Sultans 2016

Gisteren, 12 oktober 2016, is het Nationale Festival van Raja’s en Sultans uit Indonesie, dat plaats vond in Pangkalanbun op Kalimantan, gesloten. Het Festival duurde van 9 tot en met 12 otober.
Het was een buitengewoon kleurrijk Festival. Veel vorsten hadden hun “Pasukan” (traditionele  soldaten) meegenomen.
Het is mooi om te zien, hoe men tradities en cultuur waardeert en in stand houdt. En Royalty is zeker geen verleden tijd in Indonesie, integendeel.
In 2017 zal het Festival worden gehouden in Cirebon op Jawa.
Voor een foto-reportage, klik hier

Foto hieronder: vorsten uit Kalimantan en Sumatera.

Categorieën: Het weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ander natuurgeweld, Sultans en Raja's in Indonesie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.