Het Sawu Volk van het eiland Sawu

Volgens verschillende bronnen zijn er in Indonesie ongveer 300 etnische groeperingen. Deze ethnische groeringen zijn onderverdeeld in ruim 1700 “suku” (sub-groepen, stammen).

—————————–

De Savu (ook bekend als Sabu, Sawu of Hawu) zijn de mensen van het eiland Savu en het kleinere naburige eiland Raijua. Het eiland Sawu is ongeveer 460 km2 groot. Het eiland Sawu telt ongeveer 135.000 inwoners.

Savu had geen betekenis voor handelaren uit Europa of naburige koninkrijken, en het bleef grotendeels onbekend tot het einde van de 20e eeuw.
Op Savu waren er oorspronkelijk zes onafhankelijke koninkrijken: Teriwu, Liae, Dimu, Menia, Seba en Mesara. De Savu hadden een raja (koning) en een fetor (plaatsvervanger); deze werden tijdens de koloniale tijd door de Nederlanders benoemd.

De Savu kennen een bilateraal afstammingssysteem, met afstammelingen van een udu (patrilineaire groepen) genaamd kerogo, evenals een matrilineaire afstammeling, die in de Savu-mythologie wordt herleid tot een of twee zussen. Het deel van de twee zussen wordt hubi genoemd; de hubi zijn onderverdeeld in wini.

Het huwelijk is tussen een man en een vrouw van dezelfde wini als zijn moeder, of op zijn minst binnen dezelfde hubi. Wini en hubi spelen een rol bij ceremonies zoals bruiloften, begrafenissen en doopfeesten. De echtelijke woning van een familie Savu is patrilokaal.

Savu-mensen hechten veel belang aan hun genealogie, met namen, die worden gereciteerd tijdens rituele gelegenheden, zoals bij begrafenissen, waar de connectie van de overledene met zijn of haar voorouders wordt herdacht. Het onthouden van genealogieën is ook waargenomen in naburige culturen, zoals op Roti en Kedang.

De traditionele religie van Savu heet Jingi Tiu. Elk van de distrikten van Savu werd geleid door een Jingi Tiu Priesterraad. Jingi Tiu is een polytheïstische religie, met goden van aarde, zee en lucht, evenals nog veel meer minder belangrijke geesten.
Het protestantisme kwam in 1854 en versterkte zijn aanwezigheid na 1861, toen Esser, een Nederlandse inwoner van Kupang, opriep tot scholen en een christelijke leraar uit Ambon in Savu.

De Savu voorzien in hun onderhoud middels landbouw en visserij. Gewassen zoals rijst, maïs, gierst en bonen worden verbouwd. Men houdt ook kleinvee zoals buffels en paarden. Weven en vlechten zijn traditionele ambachten.
Net als in vele andere delen van Indonesië is betelnoot populair, evenals tuak, wijn gemaakt van de suikerpalm, evenals het sap, vers gedronken uit de boom. De palmboom wordt met veel respect behandeld en de apu lodo-priester, afstammeling van de zon, houdt toezicht op het palmtapseizoen.

Lokatie van het eiland Sawu (rood)


Random foto’s


Begrafenis volgens aloude traditie

De voorbereidingen voor de begrafenis van een oude dame.
Bijna alle aanwezigen waren christen, maar uit respect voor de vrouw die zich nooit had bekeerd, begroeven ze haar ‘op de oude manier’.


Traditionele dansen

De Pado’a dans
Pado’a-dans is een dans, die onafscheidelijk is van andere traditionele rituelen zoals Banga Liwu, Buihi en Hole. Deze dans wordt meestal ’s avonds uitgevoerd voordat de Buihi-activiteiten de volgende dag worden uitgevoerd. Zoals in het algemeen beginnen de Pado’a-activiteiten met traditionele rituelen van het serveren van betelnoot en Coconut Wangi (Kenana, Kelalla en Nyiu Wau Mangngi) op ​​de Offersteen of Wowadu Turu.

—————————
De Ledo Hawu dans
Deze dans wordt meestal uitgevoerd door mannelijke en vrouwelijke dansers in paren met kenmerkende dansbewegingen en muzikale begeleiding. Ledo Hawu-dans is een van de beroemdste traditionele dansen in Oost-Nusa Tenggara, vooral in het Sabu-gebied als de plaats van oorsprong. Ledo Hawu-dans wordt meestal getoond op verschillende evenementen, zoals traditionele ceremonies, welkomstceremonies en culturele festivals.


—————————
De ceremonie “pejore donahu ngabui”
Deze ceremonie heeft tot doel de goden te vragen om nageslacht te krijgen. Bij de uitvoering ervan zijn bij deze ceremonie de familie en familieleden van mannen en vrouwen betrokken, evenals de ouderen. Bij de Sawu vindt deze ceremonie plaats op de dag van de bruiloft, namelijk nadat de huwelijksceremonie is voltooid.


De Jingi Tiu religie van de Sawu

De traditionele religie van Savu heet Jingi Tiu. Elk van de distrikten van Savu werd geleid door een Jingi Tiu Priesterraad. Jingi Tiu is een polytheïstische religie, met goden van aarde, zee en lucht, evenals nog veel meer minder belangrijke geesten. De Jingi Tiu religie hecht groot ritueel belang aan megalithische stenen, zoals die gevonden in het dorp Namata.


Traditionele Adat huizen


Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: