Berichten getagd met: christenen

“Stille Nacht, Heilige Nacht” gezongen door moslima’s (8 oktober 2017)

Het is nog geen Kerstmis, maar ik wil U deze Y-tube opname niet onthouden.
December 2016 zong een koor, bestaande uit 40 moslima’s (met hoofddoek) het bekende “Stille Nacht, heilige nacht” in een Rooms Katholieke Kerk in Beirout, Libanon.
Ik moet denken aan de Kerst-tijd in Indonesie, waar de christenen massaal naar de nachtdienst gaan. Vele kerken worden dan bewaakt door moslim-jongeren van onder meer Banser, de jongerenbeweging van de grootste moslim-organisatie, de Nahdlatul Ulama. Zij doen dit, om ervoor te zorgen, dat de christenen ongestoord naar de kerk kunnen gaan.
Ik kom vaak in de indonesische pers berichten tegen, die een opsteker voor de christenen zijn. Jammer, dat in Nederland aan dit soort berichten zo weinig (helemaal geen) aandacht wordt besteed. Maar wel veel berichten over zware criminelen (IS mensen) en terroristen, die niets van doen hebben met de Islam. Gelukkig wordt er in Indonesie jacht gemaakt op dit soort criminelen en terroristen.

Zie voor de opname “Stille nacht, heilige nacht”: link

Categorieën: Islam / Religie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Kerstmis 2015

Kerstmis is aanstaande. Duizenden politiefunctionarissen zullen voor een veilig verloop van de christelijke kerst-diensten in heel Indonesie zorgen. Banser, een grote jongeren-organisatie van de Islam in Indonesie, zal samen met  politie-functionarissen zorgen voor een rustige gang van zaken bij vele kerken.
In Nederland is veel te doen omtrent de Islam: de grote toestroom van voornamelijk moslim-vluchtelingen, angst, dat daar IS-mensen tusssen zitten, op te zetten AZC’s, uitspraken van de PVV die opzien baren, een moskee in Utrecht, die verwerpelijke uitspraken doet en veel meer.
In mijn desa is van dit alles niets te bespeuren. Mijn desa is geheel islamitisch. Een  uitermate vredige en tolerante desa. De desa-bewoners hebben het over vredig met elkaar samen wonen. Gestoeld op de Pancasila, de Indonesische staats-filosofie, waarmee iedereen opgroeit. De Pancasila: voor een deel gemodelleerd naar de originele Pancasila, de ethische code van het boeddhisme.
Ik heb al meermalen geschreven, dat de Islam in Indonesie (en Maleisie)  een geheel andere Islam is dan die in het Midden Oosten. De Islam in Indonesie is “gebouwd” op  de oude boeddhistische en hindoeistische koninkrijken, die tot de 16e eeuw hier bestonden. Er zijn nu nog duidelijke hindoeistische “sporen” in de Islam van tegenwoordig te vinden.
85% van de Indonesiers is moslim; overal  kan men lezen, dat 90 %  van hen tolerant is, en een vredig naast elkaar bestaan van de vele religies in Indonesie voor staat. In een land, dat zo groot is als heel west Europa, zijn er natuurlijk incidenten, maar die blijven uitzondering.
Bekend is, dat de indonesische veiligheidsdiensten zeer efficient zijn in het opsporen “gevaren”, zoals tegenwoordig IS-sympathisanten. IS, en alles wat daarmee te maken heeft, is verboden in Indonesie.
De vooruitzichten zijn, dat Indonesie weer een rustige Kerstmis zal beleven.

Ik wens de christelijke lezers en lezeressen van mijn blog, mede namens vele moslims in mijn desa, een goede Kerst-tijd toe. Selamat Hari Natal !

 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , , , | 1 reactie

Moslim en boeddhistische jongeren bijeen (jan. 2015)

Een foto van christen-jongeren en moslim-jongeren met elkaar in gesprek op Java onder leiding van een boedhistische monnik. Bepaald geen zeldzame gebeurtenis in Indonesie. Bemoedigend.

Categorieën: Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Terugblik op Kerstmis 2013

Zoals ik reeds eerder meldde, is Kerstmis 2013 rustig verlopen.
Bijna 100.0000 man politie en 50.000 man van het leger waren paraat om de bijna 40.000 kerken en “places of worship” in Indonesie te beveiligen, en ongeregeldheden te voorkomen.
Ook waren er verspreid over het land initiatieven, waarbij moslims en christenen samenwerkten om een rustige gang van zaken bij de kerken te verzekeren.
De gouverneur van Jakarta en de generaal van Politie te Jakarta bezochten de R.K. Kathedraal in Jakarta en vervolgens een Protestantse kerk.
De President van Indonesie was aanwezig bij een christelijke Kerst-viering.
De FPI heeft niet te veel van zich laten horen, gelukkig. De FPI (Islamic Defenders Front oftewel Front Pembela Islam) is een religieus / politieke organisatie van fundamentalistische moslims. Zij laten geregeld van zich horen vanwege gewelddadige acties tegen onder meer christenen en kerken. Het is een betrekkelijke kleine organisatie, echter met een zeer luide stem. Zij vormen slechts een kleine minderheid in Indonesie.
In 2013 werden (naar ik heb kunnen achterhalen) ongeveer 300 incidenten gemeld jegens de christelijke minderheid. Zeer te betreuren en te veroordelen, temeer waar het officiele beleid van de regering dat van de Panca Sila (de Staatsfilosofie) is: “Eenheid in verscheidenheid”. Dwz. een pluralistische samenleving (etnisch en religieus), doch allen zijn indonesiers, die in harmonie moeten samenleven.
De President wordt nogal eens verweten, dat hij niet voldoende stelling neemt tegen agressie jegens minderheden.

Gelukkig zijn er geregeld voorbeelden in het nieuws, waarbij christenen en moslims broederlijk samenwerken en samenleven. Het is jammer, dat deze berichten zelden of nooit het grote (buitenlandse) publiek bereiken.
In mijn desa wordt in het geheel niet moeilijk gedaan over niet-moslims. Het is geen enkel item, om het zo maar te zeggen.

De 5 aspecten van de Pancasila

De 5 aspecten van de Pancasila in het engels


 

Categorieën: Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Kerstmis 2013

Kerstmis 2013 is tot nog toe zonder incidenten verlopen in Indonesie.
Er was veel politie ingezet om problemen bij kerken te voorkomen.
De gouverneur van Jakarta en het hoofd van de Politie Jakarta (een generaal) hebben de Kathedraal van Jakarta bezocht. Later hebben zij een Protestantse kerk bezocht.
De President zal een dezer dagen een christelijke bijeenkomst bezoeken.

Gouverneur Jokowi van Jakarta bij de Kathedraal

Categorieën: Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.