Berichten getagd met: moslim

Moslim en boeddhistische jongeren bijeen (jan. 2015)

Een foto van christen-jongeren en moslim-jongeren met elkaar in gesprek op Java onder leiding van een boedhistische monnik. Bepaald geen zeldzame gebeurtenis in Indonesie. Bemoedigend.


 

Categorieën: Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Voorbereidingen voor Kerstmis in Indonesie, 2014

Immanuel Kerk te Medan, Sumatera.

Immanuel Kerk te Medan, Sumatera.

In heel Indonesie is de Politie druk met de voorbereidingen voor de veiligheid tijdens de vele kerstvieringen in het land. De politie heeft 80.000 man ingezet, terwijl het leger en andere organisaties nog eens 65.000 mensen leveren.
Uit Yogyakarta komt het bericht, dat duizenden leden van de NU (een van de grootste moslim-organisaties) en diens jeugdafdeling Banser meeheelpen om de kerstvieringen in de regio Yogyakarta vredig te laten verlopen. Zelfde berichten komen uit andere delen van Indonesie. Vorig jaar gebeurde dit ook al.
De NU (Nahdlatul Ulama) heeft tevens verklaard, dat het volstrekt goed is (dus niet-haram) als moslims christenen een Merry Christmas wensen.
Rond Kerst-tijd laten de kleine fundamentalistische groeperingen vaak negatief van zich horen: ze vinden Merry Christmas wensen fout, ze proberen kerkdiensten te verstoren en meer.
Kerstmis 2013 verliep rustig, grote incidenten zijn niet gemeld.
Ongeveeer 7-8 % van de Indonesiers is christen, deels Protestant en deels Rooms-Katholiek. Dat zijn er dus een paar miljoen.
Volgens een bericht uit 2012 zouden er in heel Indonesie ongeveer 35.000 christelijke kerken en “places of worship” zijn. In dat zelfde jaren waren er ongeveer 275 incidenten met betrekking tot deze kerken. Hoewel dus van massale indidenten geen sprake is, is elk incident er een teveel.
De Politie heeft onlangs verklaard harder op te zullen treden tegen ordeverstoorders bij kerken.

Kathedraal van Jakarta

Kathedraal van Jakarta


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

ISIS – 3 (22 aug. 2014)

Het elite-korps van de indonesische politie, Densus 88, arresteert ISIS-aanhangers

De gruweldaden van ISIS houden ook de Indonesiers bezig. Indonesie is het land met de meeste moslims ter wereld (200 miljoen), het is geen islamitische staat, maar een demokratie.
Ik zal regelmatig verslag doen, hoe in Indonesie naar de ISIS wordt gekeken, en wat er tegen gedaan wordt.

De Indonesische President heeft zich  gisteren zeer scherp uitgelaten over de gruweldaden van ISIS.
ISIS zal in Indonesie niet getolereerd worden, ISIS zal verboden worden, zo zei hij. Wat ISIS doet, gaat geheel in tegen de waarden waar Indonesie voor staat. Indonesie, zo zei de president, is geen islamitische staat, maar een demokratisch land, waar voor elke minderheid een plek moet zijn. Regering en veiligheidsdiensten staan op scherp, waar het de ISIS betreft.

Ondertussen hebben moslims in Bekasi het bestuur overgenomen van een moskee, waar ISIS sympatisanten waren. Honderden moslims deelden flyers uit, met een oproep  tegen de ISIS.
Dergelijke berichten komen ook uit andere delen van het land.
Het is de laatste 2 jaar rustig in Indonesie, wat betreft terroristen. In de jaren daarvoor zijn er vele acties geweest om terroristen op te sporen en gevangen te zetten. De elite-eenheid Densus 88 heeft daarbij veel succes gehad. Deze eenheid treedt hard op.

Net zoals in Nederland maakt men zich ook hier zorgen om jongeren, die met de ISIS sympatiseren. “Verdachte” moskeen worden in de gaten gehouden en opgespoord.
Mijn zoon David en zijn vrienden (allen moslim) hebben het ook over de gruwelijkheden van de ISIS; zij begrijpen in het geheel niet wat dit soort lieden bezield, temeer waar de Islam in Indonesie er prat op gaat in vrede te willen leven met alle minderheden.

Ik verwijs nog naar mijn bericht over de Indonesische Islam: Indonesische Islam


 

 

Categorieën: Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Terugblik op Kerstmis 2013

De 5 elementen van de Pancasila

Zoals ik reeds eerder meldde, is Kerstmis 2013 rustig verlopen.
Bijna 100.0000 man politie en 50.000 man van het leger waren paraat om de bijna 40.000 kerken en “places of worship” in Indonesie te beveiligen, en ongeregeldheden te voorkomen.
Ook waren er verspreid over het land initiatieven, waarbij moslims en christenen samenwerkten om een rustige gang van zaken bij de kerken te verzekeren.
De gouverneur van Jakarta en de generaal van Politie te Jakarta bezochten de R.K. Kathedraal in Jakarta en vervolgens een Protestantse kerk.
De President van Indonesie was aanwezig bij een christelijke Kerst-viering.
De FPI heeft niet te veel van zich laten horen, gelukkig. De FPI (Islamic Defenders Front oftewel Front Pembela Islam) is een religieus / politieke organisatie van fundamentalistische moslims. Zij laten geregeld van zich horen vanwege gewelddadige acties tegen onder meer christenen en kerken. Het is een betrekkelijke kleine organisatie, echter met een zeer luide stem. Zij vormen slechts een kleine minderheid in Indonesie.
In 2013 werden (naar ik heb kunnen achterhalen) ongeveer 300 incidenten gemeld jegens de christelijke minderheid. Zeer te betreuren en te veroordelen, temeer waar het officiele beleid van de regering dat van de Panca Sila (de Staatsfilosofie) is: “Eenheid in verscheidenheid”. Dwz. een pluralistische samenleving (etnisch en religieus), doch allen zijn indonesiers, die in harmonie moeten samenleven.
De President wordt nogal eens verweten, dat hij niet voldoende stelling neemt tegen agressie jegens minderheden.

Gelukkig zijn er geregeld voorbeelden in het nieuws, waarbij christenen en moslims broederlijk samenwerken en samenleven. Het is jammer, dat deze berichten zelden of nooit het grote (buitenlandse) publiek bereiken.
In mijn desa wordt in het geheel niet moeilijk gedaan over niet-moslims. Het is geen enkel item, om het zo maar te zeggen.

De 5 elementen van de Pancasila in het engels


 

Categorieën: Islam / Religie, Landelijk en politiek | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.