Berichten getagd met: geweld

Rapport excessief geweld door de nederlanders ? (17 febr. 2022)

Nederlandse leger op Java

Inmiddels is het rapport omtrent eventuele excessieve gedragingen van het nederlandse leger tijdens de politionele acties in Indonesie (1945-1949) verschenen. In alle kranten is erover bericht, en meer nieuws zal zeker verschijnen.
Ik ga in dit blog niet in op de bevindingen vermeld in het rapport.

Leven de politionele acties van de nederlanders onder de javanen in mijn regio ?
In het geheel niet. Ik woon nu ruim 11 jaar op Oost Java, en geen enkele keer in al deze jaren is dit militaire verleden in gesprekken met desa-bewoners aan de orde geweest.
Wat men wel weet, is dat in de stad Jember nog nederlandse gebouwen staan; ook vertelt men, dat de waterkering op 2 km van mijn desa door de nederlanders is gebouwd. Verder is bekend, dat in Semboro een suikerfabriek uit de nederlandse tijd staat.
Van sommige mensen in mijn regio weet men, dat ze nederlandse roots hebben.
Maar nog nooit is het militaire verleden of de koloniale periode van nederland hier aan de orde gekomen in gesprekken. Het lijkt, alsof dit verleden is afgesloten.

Hebben indonesiers dan geen aandacht voor het verleden van Java ?
Zeker wel. Het oude hindoeistische Majapahit koninkrijk, dat tot de 16e eeuw op oost Java bestond, spreekt nog steeds velen tot de verbeelding en leeft nog voort. Oude “sites” uit de tijd van Majapahit worden veelvuldig bezocht.
Ook is er veel aandacht voor de “keturunan” (voorvaderen) van families. Graven worden regelmatig bezocht en er wordt bij het graf gebeden.
President Suharto (regeerde van 1967 tot 1998) wordt vaak in gesprekken genoemd; hij was dan wel een dictator, maar “het volk” had baat bij zijn bewind. Weinig kriminaliteit, gratis onderwijs en geen extremistische incidenten.
Ook president Soekarno is men niet vergeten.
Dat mijn website over de sultanaten en koninkrijken in Indonesie door zoveel indonesiers wordt bezocht, is ook een blijk van interesse voor het verleden.

De javaan praat niet over problemen; hij zwijgt. Over problemen in relaties, maar ook over problemen zoals de politionele acties, wordt gezwegen. De enkele keer, dat ik probeer te praten over de nederlandse tijd, loopt op niets uit; men heeft niets te vertellen over die tijd, of wil het niet.

Niet alleen ik, maar ook vele anderen, hebben ervaren, dat het koloniale verleden voor de indonesiers min of meer een afgesloten hoofdstuk is. Het dagelijks leven telt, er moet brood op de plank komen, en er is de dag van morgen. Verder is het van belang om problemen te vermijden.

Javaanse krijgsgevangenen


 

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vrouwen en Islam in Indonesie, reactie op het opiniestuk van Darya Safai in de Volkskrant van 14 jan. 2016

Trotse en kanppe indonesische vrouwen met hoofddoek

Darya Safai, Iraans-Belgische en tandarts, schreef een opiniestuk in de Volkskrant van 14 jan. 2016, met als titel: “Sexueel geweld wortelt in islamitische cultuur”.
Zij stelt: “In traditionele moslimgemeenschappen worden mannen en vrouwen zo veel mogelijk van elkaar gescheiden, apart gehouden dus. De imams verbieden en vermijden alle normale relaties. Het andere geslacht wordt nog eens ingedeeld in twee groepen: ‘vertrouwelingen’ en ‘niet-vertrouwelingen’. Alleen moeder, echtgenoot en dochter zijn vertrouwelingen, elke relatie met andere vrouwen is uitgesloten. Mannen moeten vermijden om hen te zien, laat staan aan te kijken. De vrouwen moeten zich bedekken en ook hun wordt aangeraden om niet-vertrouwelingen niet in de ogen te kijken. Elk contact tussen niet-vertrouwelingen kan uitmonden in een seksuele relatie, zeggen de imams, en is dus een zonde.”
Ik ben geen theoloog, of wat voor deskundige dan ook, maar ik woon wel in een zeer traditionele moslimgemeenschap; op Java dan, wel te verstaan.
Niets van hetgeen schrijfster hierboven beschrijft over traditionele islamitische gemeenschappen, is van toepassing op mijn regio op Java; en ik durf te stellen, dat dit geldt voor bijna de hele moslim-gemeenschap in Indonesie.
Vrouwen zijn even actief in de samenleving als mannen; geen imam hier, die normale relaties verbiedt. Van een indeling van het andere geslacht in twee groepen is hier geen sprake; de desabewoners hebben er nog nooit van gehoord. Vrouwen moeten zich bedekken en oogcontact vermijden, zo geeft schrijfster aan. Onzinnige uitlating als het Indonesie betreft. Ik heb een normaal contact met vrouwen, die ik niet ken, bv. als we in de winkel bij de kassa wachten, of in een warung zitten. Het kan er soms heel leuk aan toe gaan in deze korte contacten. Ook als de vrouw een hoofddoek heeft. De hoofddoek is voor de vrouw het symbool van het moslima zijn; maar niets staat deze moslima’s in de weg om contacten aan te gaan, of op de brommer naar vriendinnen te gaan of anderszins zich buitenshuis te begeven, alleen of met anderen, zonder familieleden.
De jongevrouwen maken van de hoofddoek vaak iets fleurigs. Wat men vaak ziet: jonge dames met een hoofddoek, een strakke spijkerbroek, lippen mooi rood gemaakt, en half hoge hakken. Ondenkbaar in bv. Saoedi Arabie !
Vrouwen doen in Indonesie volop mee. De Islam in Indonesie plaatst de vrouw, in het bijzonder de moeder, heel erg hoog. Via de moeder komt men in het paradijs, wordt gezegd.
Net als in Nederland, komt ook in Indonesie huiselijk geweld voor, net zoals pedofilie en andere vormen van criminaliteit of onaangepast gedrag. Ik heb geen cijfers voor wat betreft geweld tegen vrouwen in Indonesie; ik weet niet waar en hoe ze dit hier bijhouden. Zo nu en dan lees ik erover in een van de dagbladen.
Dat mannen moeten vermijden om vrouwen aan te kijken, zal in het Midden Oosten wel gebeuren, maar in Indonesie gaan mannen gewoon met vrouwen om. Er worden handen geschud, er wordt een praatje gemaakt, net zoals in Nederland.

De Islam in Indonesie is volstrekt anders, dan in de landen in het Midden Oosten. Het Midden Oosten heeft een lange geschiedenis van geweld, geweld tussen stammen, heersers etc.; het is een rauw gebied. Vanouds her al.
Mannen zijn daar “macho’s”, die het voor het zeggen hebben en de baas zijn van vrouwen.
In Indonesie zijn er een paar kleine fundamentalistische groepen, die soms luid van zich doen spreken, zoals de FPI. Daar zitten ook sympathisanten van de IS bij. De IS is in Indonesie verboden en aanhangers worden opgespoord. Deze fundamentalistische groepen vormen echter slechts een zeer kleine minderheid.

Indonesie heeft een geschiedenis van hindoeistische en boeddhistische koninkrijken tot de 16e eeuw. Toen kwam de Islam naar Indonesie en heeft zich gevestigd op hindoeistische en boeddhistische “grond”. De Pancasila, de Indonesische staatsfilosofie, is voor een deel gemodelleerd naar de originele Pancasila, de ethische code van het boeddhisme. Dit zegt veel !
Onlangs heeft een hoogstaande imam uit Jakarta ervoor gepleit, dat de wereld zich meer moet focussen, wat betreft de Islam, op Indonesie. In Indonesie is er een Islam, die tolerant wil zijn, die wil samenleven met andere religieuze groepen. Het gaat in Indonesie om “saling hormati”: elkaar respecteren, zoals  bv. de buren, maar ook mensen van andere religieuze groepen.
Ik denk, dat geweld tegen vrouwen niet in de  Islam wortelt, zie Indonesie. De vrouwenonderdrukking past bij de rauwe, harde sfeer in de landen van het Miden Oosten; geweld is daar traditie. En daar hebben vrouwen onder te lijden.
—————————————-

Hieronder vindt U het hele artikel van Darya Safai.

Darya Safai, Iraans-Belgische en tandarts. Zij is auteur van `Lopen tegen de wind¿ 14 januari 2016.

Of de daders van de aanrandingen in Duitsland nu vluchtelingen waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst, hun barbaarse gedrag vindt zijn oorsprong in de genderapartheid van de islamitische cultuur. Zij zijn zelf het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.

In traditionele moslimgemeenschappen worden mannen en vrouwen zo veel mogelijk van elkaar gescheiden, apart gehouden dus. De imams verbieden en vermijden alle normale relaties. Het andere geslacht wordt nog eens ingedeeld in twee groepen: ‘vertrouwelingen’ en ‘niet-vertrouwelingen’. Alleen moeder, echtgenoot en dochter zijn vertrouwelingen, elke relatie met andere vrouwen is uitgesloten. Mannen moeten vermijden om hen te zien, laat staan aan te kijken. De vrouwen moeten zich bedekken en ook hun wordt aangeraden om niet-vertrouwelingen niet in de ogen te kijken. Elk contact tussen niet-vertrouwelingen kan uitmonden in een seksuele relatie, zeggen de imams, en is dus een zonde.
Losbandig en schaamteloos
Gelukkig handelt maar een minderheid van de moslims in het Westen overeenkomstig dit gedachtengoed
Ik weet uit ervaring dat mannen die opgroeien met dat gedachtengoed een vrouw zonder hijab algauw schaamteloos en losbandig noemen. Met haar kun je probleemloos seks hebben. Je kunt haar straffeloos betasten of tot seksuele onderdanigheid dwingen. Hoe zou je een vrouw anders moeten behandelen, als ze zomaar (delen van) haar lichaam toont aan niet-vertrouwelingen, en mannen onbekommerd laat genieten van haar seksuele aantrekkingskracht? Met wie zou je anders voorhuwelijkse betrekkingen kunnen hebben?

Gelukkig handelt maar een minderheid van de moslims in het Westen overeenkomstig dit gedachtengoed. Maar in hun eigen land zijn veel van die mannen nog niet eens in de grote steden geweest. Hier, in het Westen, worden ze plots geconfronteerd met een totaal andere cultuur, waarin vrouwen met respect behandeld worden en hun vrouwelijke en seksuele eigenheid ten volle kunnen beleven. Dat contrast wekt bij onbeschaafde mensen (want dat zijn het) lage, agressieve instincten op, het gevolg van een levenslange hersenspoeling.

We moeten de daders van seksuele agressie en intimidatie met alle middelen duidelijk maken dat hun gedrag in onze maatschappij niet wordt geduld. Daar horen dus ook strenge straffen bij.
Veroordelen
Een apartheidssysteem levert uiteindelijk alleen maar verliezers op
Maar nog belangrijker is dat ook de moslims in onze samenleving hen scherp veroordelen. Zij moeten evenzeer tonen dat ze walgen van dit soort vrouwvijandige praktijken, en dat de Europese rechtsregels superieur zijn aan verderfelijke religieuze dogma’s, uit welk land de daders ook afkomstig mogen zijn.

Om die reden verbaasde het mij dat Henriette Reker, de burgemeester van Keulen, een nieuwe ‘gedragscode’ voor vrouwen suggereerde. Weet ze dan niet dat het juist de gedragscode van de extreme imams is die de incidenten in Duitsland veroorzaakt heeft? En wat bedoelt ze met ‘een armlengte afstand houden van vreemde mannen’ en ‘in je eigen groep blijven’? Wie zijn die vreemden en die eigen groep die je al dan niet op afstand moet houden?

De Keulse politie sprak over Arabische en Noord-Afrikaanse migranten, later ook over asielzoekers. Moeten we dan voortaan ieder contact met mensen van die afkomst mijden, wellicht zelfs met alle mensen die een moslimachtergrond hebben? Installeren we zo geen nieuw soort apartheid, ten koste van een grote gemeenschap vredelievende mensen die de openlijke aanrandingen even sterk haat en verwerpt als hun ‘autochtone’ medeburgers? Op termijn zal zo’n apartheid tussen Duitsers of Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond nog veel meer geweld creëren.

Een apartheidssysteem levert uiteindelijk alleen maar verliezers op, zowel in de ‘dominante’ als in de ‘onderdrukte’ gemeenschap. En dat willen we niet in onze samenleving. We moeten niet het ene kwaad bestrijden met het andere.


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Islam / Religie | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Optreden tegen intolerantie

 Insp. Gen. Ronny. F. Sompie, woordvoerder Politie Indonesia.De woordvoerder van de Indonesische Politie, Insp. Gen. Ronny. F. Sompie

De woordvoerder van de Indonesische Politie, Insp. Gen. Ronny. F. Sompie, heeft tegen de krant Jakarta Globe verklaard, dat de politie harder zal gaan optreden tegen religieuze intolerantie.
“There can be no more evictions, violence and coercion towards any religious beliefs as stipulated in the 1945 constitution”, aldus de woordvoerder; “The protection for minority groups, be it religious groups, tribes or races must be conducted optimally”.
De vorige president, Susilo Bambang Yodhoyono, is vaak ernstig verweten veel te weinig stelling genomen te hebben tegen religieus geweld in het land.
Van de huidige president, Jokowi, is bekend, dat hij voorstander is van het bestrijden van religieuze intolerantie.
Veel religieus geweld komt van de FPI (Front Pembela Islam), een kleine, doch vaak luidruchtige groep islamitische fundamentalisten; er wordt al gesproken over het verbieden van deze groep. Er zijn echter ook nog andere, kleine groeperingen.
In mijn regio heb ik van religieuze intolerantie nog niets gemerkt. In Jember-stad zijn christelijke kerken (het klokgelui is regelmatig te horen), ook onder meer in Balung en Tanggul. En achter de Carrefour wordt een Buddhistische Vihara gebouwd.


 

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.