Auteursarchief: Oost Java Info

Over Oost Java Info

Berichten uit een javaanse desa bij Jember, Oost Java, door een nederlander, die in de desa woont.

Islam: omgaan met gasten (12 sept. 2021)

Gasten begroeten

Algemeen

Aan het ontvangen van gasten wordt in de meeste culturen bijzondere aandacht besteed. Moslims staan bekend om hun gastvrijheid, de arabieren zijn beroemd om hun gastvrijheid. Volgens de Koran betekent het goed ontvangen van gasten, dat men Allah daarmee eert.

Wat betreft gastvrijheid van nederlanders: legio zijn de verhalen van buitenlanders over de karige ontvangst van gasten; kopje koffie met een koekje, later nog eens hetzelfde, maar dan geen koekje maar bv een chocolaatje en eventueel later een drankje.
Ik heb in het verleden, toen ik op bezoek was in Nederland, kennis mogen maken met de gastvrijheid daar. Op een enkele uitzondering na, gebeurde het steeds, dat mensen, bij wie ik op bezoek was, mij vroegen, of ik moslim ben. Als ik daarop bevestigend antwoordde, kreeg ik meteen te verstaan, dat godsdienst iets negatiefs is, ellende voor de mensen brengt en meer van dit soort opmerkingen. Voor mij aanleiding om direct op te stappen; zo ga je volgens mij niet met gasten om. Vanwaar die behoefte om gasten te verwelkomen met een dergelijke preek ?
Verder trof ik bij de nederlanders aan een haast niet te stillen behoefte tot discussieren; de meesten hadden een mening (geen beste) over Indonesie, de kabinetsformatie zou binnen 2 dagen geregeld kunnen zijn en natuurlijk was iedereen Islam-deskundige.
Als gast mocht ik blij zijn, als ik na een reis van 2,5 uur een boterham met een plakje kaas kreeg. Doorgaans is het koffie met koek, ook na een lange reis.

In Indonesie wordt mij ook een enkele keer gevraagd, of ik moslim ben (ik draag het zwarte hoofddeksel, de songkok). Als ik dan zeg, dat ik inderdaad moslim ben, wordt ik gefeliciteerd.
Iedereen, ongeacht godsdienst, huidskleur of geaardheid wordt bij mij thuis ontvangen als gast; dit is algemeen bij javanen.
Als ik gast ben bij javanen, hoef ik nooit bang te zijn voor vervelende gesprekken, of compromiterende opmerkingen. Ik weet, dat ik met een goed gevoel weer vertrek. Javanen weten hoe om te gaan met een gast.
Gasten, die van ver komen, krijgen bij mij thuis steevast ruim te eten en te drinken, of ik nodig hen uit om te eten in een warung.
Geen gediscussieer tijdens bezoeken, vriendelijk bijeen zijn, samen praten en met een goed gevoel het bezoek afsluiten.

Het is belangrijk je een goede gastheer te tonen; hiermee vereer je Allah.

Bezoek, gast en gastheer

Wie de Koran naleest op gastvrijheid, ontdekt dat de Koran gastvrijheid verbindt met het geloof in God. De Koran geeft daarmee een geheel eigen accent aan het begrijpen van het concept gastvrijheid, een accent dat bepalend is geworden voor de inhoud en betekenis van gastvrijheid in de islam.
Gastvrijheid is in de Koran een veronderstelde en verplichte vanzelfsprekendheid: wie in Allah gelooft, betracht gastvrijheid jegens bekenden en onbekenden. De veronderstelling van de Koran is, dat waar de mens tijdens zijn leven op aarde de gastvrijheid van Allah geniet, daar moet de mens als eredienst aan Allah gastvrijheid aan zijn medemensen betrachten.

“De Profeet heeft gezegd: ‘Wie in Allah en in de jongste dag gelooft, moet zijn gasten royaal onthalen. Hij geeft hem eten en drinken mee voor een dag en een nacht. Gastvrijheid duurt drie dagen; wat daarna komt is een aalmoes. Het is de gast niet geoorloofd zo lang bij hem te blijven dat hij hem last bezorgt’”.

Geloof in Allah en gastvrijheid horen bij elkaar. Het is de plicht van de gastgever om naar vermogen zijn gast gastvrij te onthalen. In het oog springt dat het recht op gastvrijheid in tijd tot drie dagen gelimiteerd is. Het is dus de verantwoordelijkheid van de gast er zorg voor te dragen, dat hij zijn gastgever niet tot last en ergernis wordt. De traditieliteratuur gaat ook in op andere aspecten van gastvrijheid. Overdadige pracht en praal van de zijde van de gastgever zijn ongepast. Het getuigt niet van echte gastvrijheid wanneer alleen welgestelde notabelen met macht worden uitgenodigd. Ook mensen die niets hebben en van wie geen overvloedige maaltijd terug verwacht kan worden, komen in aanmerking voor een invitatie.

Wie in Allah gelooft, betracht gastvrijheid jegens bekenden en onbekenden.
De Profeet zei: “Een gelovig mens moet de bezoekers veel aanbieden.”

Het ontvangen van gasten

1) Een Islamitische gastheer dient zijn gasten hartelijk, met een verwelkomende glimlach te ontvangen. Een gast te eren en te vermaken is een Islamitische verplichting.
2) Het is onbeleefd om de gast te vragen een dienst te verlenen.
3) De gast heeft geen uitnodiging nodig om te komen en een aantal dagen te blijven, alhoewel het beter is als de gast van tevoren zijn bezoek aankondigt. De gast mag drie dagen blijven en dient dan te vertrekken.
4) Wanneer het bezoek ten einde is en de gast op het punt van vertrekken staat, dient de gastheer hem naar de buitendeur te begeleiden en hem een goed afscheid te geven.

De taken tegenover de bezoekers

1) De bezoekers glimlachend verwelkomen, zoveel mogelijk aanbieden.
2) Niet stiekem met een ander praten, waar een bezoeker aanwezig is.
3) Niet schreeuwen naar de kinderen.
4) Een bezoeker beschermen op alle gebieden.
5) Bij het vertrek tot aan de deur begeleiden.

De taken van de bezoeker

1. De gastheer bedanken.
2. Niet te lang; blijven, op tijd vertrekken.
3. Geen rare gezichten trekken, het geeft de indruk dat je niet tevreden bent.
4. Wanneer je iets wilt doen, moet je eerst toestemming vragen.
5. In een gezegde wordt gezegd: “Een bezoeker eet wat hij krijgt, niet wat hij verwacht.”

Zithoudingen

1) De zithouding dient respectvol te zijn voor anderen. Het dient vermeden te worden om de benen te strekken voor anderen, of hoger te zitten dan de anderen.
2) De schaamdelen dienen altijd bedekt te zijn, in welke houding dan ook.
3) Zitten op de grond is de beste houding om te eten.

Bezoeken bij ouderen

We moeten de oudere mensen in onze omgeving opzoeken, hun hand kussen en vragen hoe het met hen gaat. Hun helpen als ze iets nodig hebben, inkopen doen. Onze Profeet zei: “Een persoon die een oudere mens verzorgt en respecteert, zal Allah belonen door een mens te schapen, die hem later ook zal verzorgen.” Niet alleen door met hen te praten maar ook praktische dingen vb.helpen met zware handtassen, afwassen, poetsen. Het bezoeken van oudere mensen, geeft hen een gevoel dat ze niet alleen zijn. Het geeft hen hoop om te leven.

Gesprekken voeren

Hoofdregel is, dat gesprekken plezierig moeten verlopen, en dat men na het bezoek met een goed gevoel weer weggaat.

U dient discussies, meningsverschillen, stellingnames en het uiten van Uw mening achterwege te laten. Uit geen kritiek op wat of wie dan ook.
Probeer bij alles, wat U zegt, te eindigen met een glimlach.

Plaats U zelf niet op de voorgrond; geen verhalen, wat U zoal heeft meegemaaakt of heeft ervaren. Tem Uw ego. Niet leuk doen of zeggen.
Humor: Wees uitermate voorzichtig met grapjes. De humor is hier een heel andere dan in Nederland. Maak NOOIT grapjes over de godsdienst, dit geldt voor moslims, hindu’s en buddhisten.

Stel geen persoonlijke vragen. Als er iets gezegd wordt, waar U het niet mee eens bent, dan zwijgt U, of glimlacht U. Meningsverschillen over wat dan ook zijn er niet tijdens het bezoek.

Denk erom, dat U niet met stemverheffing praat, of hard lacht.

Maak geen opmerkingen over de woning of de inrichting van de woning van de gastheer.

‘Ik zeg, wat ik denk’ is uit den boze. Het gaat niet om wat U vindt of denkt, maar om de goede sfeer tijdens het bezoek.

https://mijnislam.wordpress.com/2015/03/12/de-regels-van-het-bezoek/
https://www.alnisa.nl/gastvrijheid/


 

Categorieën: Omgangsvormen | Tags: , , | 1 reactie

Corona: hoe gaat het nu in mijn desa ? (8 sept. 2021)

Vaccinatie in mijn desa, in de Balai Desa (gemeentehuis)

In heel Indonesie is corona sterk aan het afnemen. Nu zijn er dagelijks tussen de 4000 – 7000 nieuwe gevallen. In july waren dat er bijna 60.000 per dag.
Alleen op Bali gaat de teruggang van corona moeizaam.
Politie, leger en de vele “security-mensen” hebben heel veel werk verricht om de lock down te controleren en te handhaven. En de regering heeft zich ook actief getoond.
De lock down voor Java is iets versoepeld; malls mogen weer open.
In mijn desa hoor ik steeds meer verhalen over de vele ziekte- en sterfgevallen van de afgelopen periode.
In mijn buurt is iedereen behoorlijk ziek geweest, meestal ongeveer 2 weken. Merkwaardig is, dat corona aan de vele jonge kinderen in de buurt voorbij is gegaan.
Ik zelf ben niet echt ziek geweest; alleen na de 2e vaccinatie was ik 3 dagen niet lekker.
Het aantal sterfgevallen was dramatisch in mijn desa; op 1 dag stierven er een tijd geleden 18 personen. Niet lang daarna 10 personen op 1 dag.
Wat betreft de vaccinaties, dit gaat nog steeds door in mijn desa. Ook mensen uit andere desa’s kunnen zich laten vaccineren in mijn desa.
Ongeveer 70 miljoen mensen in Indonesie hebben een eerste vaccinatie gehad; en 40 miljoen mensen hebben al 2 vaccinaties gehad. Alle vaccinaties zijn gratis.

Controle door de politie

 


 

Categorieën: CORONA | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe foto’s op Instagram (6 sept. 2021)

Regelmatig verschijnen er nieuwe foto’s omtrent het leven in mijn desa op Instagram.
Niet alle foto’s komen op dit blog.
Wilt U bijblijven, kijk dan regelmatig op Instagram.

Voor Instagram, klik hier


 

Categorieën: Diversen | Tags: | Een reactie plaatsen

Vrijheid van meningsuiting in Indonesie (4 sept. 2021)

Een discussie-programma op TV

In Indonesie bestaat vrijheid van meningsuiting, zij het met enige beperkingen, waarover hieronder meer.
In de engels-talige kranten in Indonesie, zoals de Jakarta Post en de Jakarta Globe, verschijnen regelmatig kritische commentaren omtrent plannen van de regering of ontwikkelingen op welk terrein dan ook in Indonesie.
Ook op de indonesische TV wordt regelmatig flink gediscussieerd over allerlei onderwerpen. Inderdaad, vrijheid van meningsuiting.
In dit corona-tijdperk zal het niet verbazen, dat ook in Indonesie vele meningen aan bod komen over zaken als de effectiviteit van de vaccins, de lock down, optreden van de politie en meer. Op TV wordt hier veel aandacht aan besteed.
De vrijheid van meningsuiting wordt echter beperkt, doordat een aantal zaken niet zijn toegestaan, zoals beledigen van personen, ongefundeerde kritiek uiten, iemands goede naam aantasten, en kwaad spreken over godsdienstige zaken.
Deze beperkingen gelden vooral voor de sociale media.
Waar in Nederland de meeste verfoeilijke dingen mogen worden gezegd op de sociale media over onder meer personen of instituties (vaak anoniem), is dat niet toegestaan in Indonesie. Het aantal doodsbedreigingen op de sociale media in Nederland, neemt sterk toe. Dagelijks wordt in Nederland bagger uitgestort via de sociale media, zonder dat daartegen wordt opgetreden – vrijheid van meningsuiting; inderdaad zeer waardevol, dat men bagger mag spuiten en doodsbedreigingen mag uiten.

Indonesie bestaat uit honderden volkeren, die elk hun eigen traditie, taal en cultuur hebben.
De vele tradities en culturen in Indonesie leven volop; anders dan in west Europa zijn deze tradities en culturen niet aan het verdwijnen, de volkeren zijn trots hierop.
De President van Indonesie kleedt zich vaak in de traditionele kledij van een bepaald volk, als hij daar op bezoek gaat; teken van respect voor de lokale cultuur.
Het is in niemands belang en al helemaal niet in het belang van Indonesie, als iedereen de vrijheid heeft om de sociale media te gebruiken als platform voor beledigingen, kwaadsprekerij, doodsbedreigingen, vuilspuiterij en ongefundeerde kritiek. Indonesie is nu een stabiel land, en het is zaak, om dat zo te houden; de sociale media als bagger-platform zal alleen maar negatief werken.
Het gebeurt regelmatig in Indonesie, dat mensen worden opgepakt en veroordeeld, omdat zij de sociale media hebben misbruikt.

De President in de kledij van het Sabu (Savu) Volk op het eiland Sabu (Savu)

———————-
Het Dayak Volk op Kalimantan, waar nog sterk wordt gehecht aan tradities


 

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De sembah, groet (29 aug. 2021)

De Sembah, in Thailand “waai” genoemd, is de in Zuidoost-Aziatische landen bekende groet / gebaar als een manier om respect en eerbied te tonen.
Voor het maken van een sembah vouwt men zijn handpalmen plechtig tegen elkaar op een gebedachtige manier, die in het Javaans suhun of susuhun wordt genoemd; of menyusun jari.
Men plaatst de gevouwen handen voor de borst en beweegt ze naar de kin, totdat de duimen het puntje van de neus raken, terwijl men licht buigt.

De sembah komt veel voor in regionale culturen binnen de Indonesische archipel, met name op Java en Bali, maar ook daarbuiten. De sembah is verwant aan de Cambodjaanse sampeah en de Thaise waai. Al deze begroetingen zijn gebaseerd op de Indiase Añjali Mudrā, die in Namasté wordt gebruikt.

De sembah is ontstaan uit een oude groet van eerbied. Het gebaar verschijnt voor het eerst c. 4000 jaar geleden op de kleizegels van de beschaving van de Indusvallei.
Aan het begin van de eerste eeuw begon de hindoe-boeddhistische beschaving zijn invloed uit te oefenen in Indonesië, en tegen de 4e eeuw waren er vroege hindoeïstische koninkrijken op Java, Sumatra en Kalimantan; zoals het koninkrijk van Tarumanagara (Java) en Kutai (Kalimantan). Van de 6e tot 9e eeuw stond de hindoe-boeddhistische beschaving stevig op Java (koninkrijk Medang Mataram), Bali en Sumatra (het koninkrijk Srivijaya). De afbeeldingen van sembah of añjali mudrā verschijnen in bas-reliëfs van Javaanse candis, zoals de 9e-eeuwse Borobudur- en Prambanan-tempels. Vanaf dat moment is het sembah-gebaar endemisch in de regio, vooral op Java en Bali.

In het dagelijks leven in Indonesie wordt de sembah regelmatig gebruikt bij begroetingen. Het doen van de sembah in Indonesie is echter niet zo ingewikkeld als in bv Thailand. In Thailand is de hoogte van de gevouwen handen en de mate van buiging is erg belangrijk; rang en stand spelen daarbij een grote rol.

Het maken van een correcte sembah is vooral belangrijk bij het begroeten van hooggeplaatsten.
Het doen van een correcte sembah aan de hoven van de vorsten van midden Jawa is weer veel ingewikkelder.
Van een buitenlander wordt niet verwacht, dat deze een sembah doet; ik heb het vele buitenlanders zien doen, maar het lijkt dan erg knullig. Beter is het om te volstaan met een lichte buiging.

President Jokowi wordt begroet met een sembah

———————–
Het begroeten van de sultan van Yogyakarta


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Omgangsvormen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Weer naar Bali (27 aug. 2021)

De jl. Monkey Forest in Ubud, uitgestorven

Inmiddels ben ik plannen aan het maken om in oktober weer naar Ubud en Singaraja op Bali te gaan. Ik wil kijken hoe de situatie daar nu is en enige kennissen opzoeken.
Mijn laatste bezoek aan Bali was in december 2020; sindsdien ben steeds aan huis gekluisterd. Het is nu gewoon tijd, om er weer eens op uit te gaan.

Corona in Indonesie is sterk aan het dalen, maar corona op Bali gaat erg moeizaam omlaag; het is niet duidelijk, hoe dat komt. Ondanks mijn vaccinaties zal ik dus voorzichtig moeten zijn op Bali.

Het is nu niet duidelijk, hoe de lock down in oktober zal zijn en hoe het met het openbaar vervoer gesteld zal zijn. Mijn reis-plannen zijn dus gebaseerd op de toestand van vandaag.
Ik ga van de desa naar Banyuwangi en daar met de ferry naar Gilimanuk, waar ik word opgehaald om naar Ubud te gaan.
Volgens de website van de indonesische spoorwegen rijden er nu slechts 3 economy-treinen (minst comfortabel) per dag naar Banyuwangi. De sneltrein Mutiara Timur (zeer comfortabel), waar ik vroeger, toen er nog geen corona was, regelmatig gebruik van maakte, rijdt niet. Mogelijk, dat de trein Mutiara Timur in oktober weer gaat rijden, als corona blijft dalen, maar dat is afwachten.
Bussen rijden slechts spaarzaam tussen Jember en Banyuwangi; en het zijn niet de beste bussen.
Omdat ik al 2 vaccins heb gehad, heb ik alleen nog een PCR-test nodig (“stokje in de neus”). Ik heb begrepen, dat ik deze test kan laten doen bij de haven Ketapang bij Banyuwangi.

Volgens het indonesische KNMI, de BMKG, zal het regenseizoen dit jaar eerder beginnen dan gewoonlijk, nl tussen september en november.


 

Categorieën: Bali, Reizen en transport | Tags: , , , | 4 reacties

Het weer (21 aug. 2021)

Zo ziet de lucht er vaak in de namiddag uit

Het is geen stabiel droog seizoen dit jaar. Om de paar dagen regent het, niet fors en niet te lang, maar toch.
De ochtenden zijn doorgaans helder en onbewolkt. In de loop van de middag raakt het bewolkt, en kan het in de namiddag of avond regenen.
De temperaturen zijn in de vroege ochtend rond de 24 C. Rond het middaguur is het 30-31 C, dus niet heet.
In mijn regio is de rijst al geoogst en worden de sawah’s klaargemaakt; klaarmaken wil zeggen, dat de sawah’s eerst ruim een week rusten, daarna worden ze geploegd.
Tijdens het droge seizoen wordt doorgaans kedelai geplant, de grondsof voor onder meer soja. Omdat het geen stabbiel droog seizoeen is, heb ik minder kedelai op de sawah’s gezien dan gewoonlijk.
Vanaf november is het het regenseizoen. Vanaf september kan het zo nu en dan al fors regenen en kunnen er al donkere regenwolken verschijnen.


 

Categorieën: Het weer, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en natuurgeweld | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Viering Hari Kemerdekaan (17 aug. 2021)

De President gisteren, gekleed in de adat-kleding van het Baduy volk op west Java

Vanochtend vond in Jakarta plaats de nationale viering van Hari Kemerdekaan, bevrijdingsdag. Het hoogtepunt van deze viering bestond uit het hijsen van de vlag, in aanwezigheid van de President.
Het was een strak georganiseerde plechtigheid, met veel gemarcheer. Anders dan ik eergisteren meldde, waren er geen gasten, zoals buitenlandse ambassadeurs, vertegenwoordigers uit delen van Indonesie en vertegenwoordigers van de sultanaten en koninkrijken in Indonesie; het was sober, vanwege corona.
President Jokowi was gekleed in de adat-kleding van Lampung (zuid Sumatera).
Gisteren (16 aug) hield de President een toespraak voor het voltallige Parlement in Jakarta. Hij was toen gekleed in de adat-kleding van het Baduy volk op west Java.
Als de President een gebied bezoekt in Indonesie, kleedt hij zich doorgaans in de adat-kleding van dat gebied.

Zie voor de foto-reportage 15x de president in Adat-kleding; https://oostjava.info/zz-2/dress-code-bij-bezoek/adat-kledij/

De President vandaag gekleed in de adat-kleding van Lampung, zuid Sumatera


 

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , | Een reactie plaatsen

Prins Mangkunegara IX overleden (15 aug. 2021)

KGPAA Mangkunegara IX

Op 13 augustus jl. is overleden de vorst van Mangkunegaran, prins (= Adipati) Mangkunegara IX. Zijn officiele titel was: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX, kortweg KGPAA Mangkunegara IX. Hij zal worden begraven op de begraafplaats Astana Girilayu.
Kadipaten (= prinsdom) Mangkunegaran is een prinsdom, dat is gesticht in 1757. De keraton van het prinsdom staat in Surakarta (Solo).
Mangkunegaran is een van de 4 vorstendommen van midden Java. De andere vorstendommen zijn het sultanaat Surakarta, het sultanaat Yogyakarta en het prinsdom Paku Alaman.
In de keraton Mangkunegaran worden ook de oude tradities van de javaanse cultuur in ere gehouden, net zoals in de andere keratons. De tradities in de keraton zijn volop “halus”, verheven.

Video van de plechtigheden hieronder

De keraton Mangkunegaran

——————-
Mangkunegara IX is opgebaard

——————-
De kist met het stoffelijk overschot wordt naar de begraafplaats gebracht

——————-
Aankomst bij de begraafplaats

——————-
Video van het vertrek van de kist met Mangkunegara IX naar de begraafplaats

 


 

Categorieën: Diversen | Een reactie plaatsen

17 Augustus: Hari Kemerdekaan (Bevrijdingsdag) en de Aboriginals

 

De hoofdstraat van mijn desa feestelijk versierd met vlaggen

Overmorgen, 17 augustus is het weer “Hari Kemerdekaan” (bevrijdingsdag). Dan wordt herdacht, dat Indonesie op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uitriep; een datum, die door de nederlanders niet erkend wordt. Indonesie maakte zich los van Nederland, dat Indonesie eeuwenlang had onderdrukt en uitgebuit.
De centrale viering van Hari Kemerdekaan vindt elk jaar plaats in Jakarta, waar in aanwezigheid van de President plechtig de vlag wordt gehesen en het volkslied wordt gezongen. Het is een strak georganiseerde plechtigheid, waar buitenlandse ambasadeurs en afvaardigingen uit vele delen van Indonesie aanwezig zijn; ook vertegenwoordigers van vele sultanaten en koninkrijken in Indonesie zullen aanwezig zijn.
Door corona zal de plechtigheid dit jaar zeer sober zijn.

Gewoonlijk starten na 17 augustus overal in Indonesie allerlei feestelijkheden.
In mijn desa is er gewoonlijk in de weken na 17 augustus ook veel te doen. Te denken valt aan paalklimmen (panjat pinang), touwtrekwedstrijden, wandeltochten en vooral het Karnaval, een zeer lange stoet van bont verklede mensen trekt door de desa; voor dit evenement, dat uren duurt, is altijd zeer veel belangstelling.
Dit jaar zullen er vanwege corona geen feestelijkheden plaats vinden. Heel erg jammer, maar het is niet anders.

Zie voor een historisch overzicht van de nederlandse bezetting van Indonesie:
https://oostjava.info/2017/08/11/17-augustus-hari-kemerdekaan-bevrijdingsdag-bevrijd-van-de-kolonisator/

De Aboriginals van Australie

Na de onderdrukking en uitbuiting van de javanen door de nederlanders, zijn de javanen nu vrij binnen de republiek Indonesie. De javaanse cultuur leeft volop, mede door het bestaan  van de keratons op Java en de grote belangstelling voor het oude Majapahit koninkrijk (tot 1600).

Een ander volk, dat gruwelijk geleden heeft onder de blanke overheersers, zijn de Aboriginals in Australie. Aboriginals zijn de eerste menselijke bewoners van het Australische continent en hun afstammelingen.

Op 13 februari 2008 bood de Australische regering officieel haar excuus aan:
Voor de pijn, het lijden en het kwetsen van de gestolen generaties, hun nageslacht, achtergebleven families en gemeenschappen, zeggen wij sorry. Tegen moeders en vaders, broers en zusters, voor het uiteenscheuren van families en gemeenschappen, zeggen wij sorry. En voor de onwaardige behandeling en vernedering van een trots volk met een trotse cultuur, zeggen wij sorry.

Toen de eerste kolonisten eind 18e eeuw aankwamen, leefden er tussen de 315.000 en de 750.000 mensen in Australië. In 2006 werd het aantal inheemsen door het Australian Bureau of Statistics geschat op 517.200, 2,5% van de totale bevolking van Australië. Niet alleen door ziekte verminderde hun aantal, maar ook door het vrijwel straffeloze moorden door de Britse kolonisten.

Aboriginals

Lange tijd werden de Aborigines door de blanke bevolking beschouwd als het toppunt van ‘achterlijkheid’. Tegenwoordig heeft men een minder beperkte kijk op wat de waarde van een cultuur uitmaakt en is er veel meer waardering gekomen voor, bijvoorbeeld, de kunst en de mythologie. Ook staat de Australische overheid het toe om, in gebieden waar veel Aborigines leven, naast de blanke wet ook de zwarte wet toe te passen. Dit betekent concreet dat Aboriginedaders kunnen worden vervolgd volgens de eigen normen en waarden. Deze zijn vaak strenger dan de blanke wet.

Door de onderwaardering van de Aboriginals en een totaal onbegrip voor hun levensstijl, kwam vanaf de jaren 20 van de twintigste eeuw een beweging op gang die Aboriginekinderen van hun ouders weghaalde en hen bij blanke pleeggezinnen onderbracht. Dit werd met name gedaan als bewezen kon worden dat een van de biologische ouders van het kind een niet-Aborigine was. Veel Aboriginekinderen hebben op deze wijze het contact met hun familie verloren. Dit wordt als bijzonder ernstig ervaren, omdat de familieband bij de Aborigines van groot belang is. De Aboriginekinderen die op deze manier van hun familie werden weggenomen, worden ook wel the Stolen Generations (de gestolen generaties) genoemd. Het gaat hierbij om duizenden kinderen van Aborigine-afkomst. Men denkt hier nu anders over: in 2007 bepaalde het Hooggerechtshof in Australië dat een van deze Aboriginekinderen (een man) een bedrag van 300.000 Australische dollars moest worden uitgekeerd, vanwege het feit dat het niet terecht was iemand van zijn Aboriginefamilie weg te halen. Men verwacht nu meer van deze rechtszaken.

Karnaval in mijn desa, 2 jaar geleden


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Landelijk en politiek | Tags: , | Een reactie plaatsen

Boodschappen doen (13 aug. 2021)

In mijn desa kan ik alleen in de ochtenduren terecht op de markt voor groenten, aardappelen, kip en wat fruit. Er is een zeer ruime keuze uit vele soorten (blad)groenten. Aardappelen zijn ook verkrijgbaar. Ook is er een ruime keuze aan allerlei soorten kruiden, zoals onder meer ketoembar, djahe, djinten, kemiri en chili-pepertjes.
Alle andere boodschappen moeten ver gedaan worden. Meestal ga ik naar de Hypermaret, onderin Lippo Plaza Mall, in Jember-stad.
Groenten, die ik op de pasar niet kan krijgen, kan ik daar kopen, zoals champignons, paprika’s en sla. Ook kan ik daar (rundvlees)gehakt krijgen en vis uit de diepvries. Verder is er een ruime sortering diepvriesprodukten en benodigdheden om te bakken.

Tegenwoordig zijn er overal op Java heel veel kleine “mini-supermarkten“, de bekendste zijn de Indomaret en de Alfamaret. Je vindt ze overal, alleen nog niet in mijn desa. Het aanbod van deze mini-supermarkten is verrassend groot. Ik kan daar voor heel veel terecht. In Gambirono, op 5 km. van mijn desa, is de dichtstbijzijnde Indomaret en Alfamaret. Deze mini-supermarkten verkopen geen groenten, fruit en vlees. Je kunt er rekeningen betalen, geld opnemen en beltegoed kopen.

De in Zuid Oost Azie bekende 7-Eleven winkels zijn in Indonesie geen succes geworden. Ze zijn er dan ook niet meer.

De Indomaret en de Alfamaret bieden ongeveer hetzelfde. Veel verschil is er niet. Het personeel bestaat voor het overgrote deel uit jongeren. Alle produkten zijn geprijsd.
Deze marets zijn ook te vinden bij stations en luchthavens.

Indomaret

———————-
Interieur Indomaret

———————-
Interieur Alfamaret


Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat, Winkels, markt, aankopen | Een reactie plaatsen

Tabaksplantages niet ver van mijn desa (9 aug. 2021)

Onder de witte netten groeien de tabaksplanten

In Jember-stad staan 3 sigarenfabrieken, nl. Mangli Jaya Raya, Kopkar Kertanegara en Bin Cigar. Er worden daar sigaren gemaakt voor de export.
Tussen mijn desa en Balung zijn vele velden te zien, waar tabaksplanten groeien. De bladeren van deze planten gaan naar de fabrieken in Jember-stad waar de sigaren worden gemaakt. De velden, waar de tabaksplanten groeien, zijn overdekt met witte “netten” om de planten te beschermen tegen vogels.

———————
De tabaksfabriek Bin Cigar in Jember


 

Categorieën: Over de sawah's / landbouw | Tags: , | Een reactie plaatsen

Sterke en machtige vrouwen: Ci Xi, keizerin van China (1861-1908)

Door de corona-crissis op Java (en heel Indonesie) leef ik momenteel vrijwel geisoleerd in mijn eigen huis. Behalve het U op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent corona, heb ik nu weinig stof voor berichten over het desa-leven. Vandaar de komende tijd een uitstapje naar andere onderwerpen.

Deze keer een onderwerp, dat niets met Indonesie te maken heeft, maar wel met een sterke en machtige vrouw, die mij al lang fascineert, nl. de keizerin van China, Ci Xi. Bijna 50 jaar (1861 – 1908) heerste zij over China en trotseerde zij alle stormen, waar zij in terecht kwam: opstanden, oorlogen met westerse imperialistische machten, pogingen tot staatsgreep, op de vlucht voor de barbaren uit het Westen en meer. Zij stond bekend om haar afkeer van de blanke barbaren uit het Westen.
Vele tientallen jaren werd zij in de literatuur bijna als een monster afgeschilderd. De laatste decennia zijn de oordelen omtrent Ci Xi milder aan het worden en worden ook positieve kanten van haar vermeld.
Zij zetelde in de Verboden Stad in Peking en haar hofhouding bestond uit honderden eunuchen, het aantal van 3000 eunuchen wordt ook vermeld.
Ik was indertijd in de Verboden Stad, en heb daar de verblijven van Ci Xi kunnen zien, imponerend.

Keizerin-weduwe Cixi poseert als diplomatieke geste met vrouwen van buitenlandse gezanten in Leshoutang, het zomerpaleis in Peking, circa 1903-04

———————————

Ci Xi (Chinees: 慈禧, Cíxǐ of Tzu Hsi) (Peking, 29 november 1835 – Verboden Stad, 15 november 1908) was keizerin-regentes van China tijdens de Qing-dynastie. Tussen 1861 en 1908 bestuurde ze onofficieel de Qing-dynastie.

Ci Xi was de dochter van Hui Cheng, een lage ambtenaar van de Mantsjoe Yehenara stam. In de lente van 1852 vond zoals gebruikelijk de landelijke selectie plaats waarin jonge meisjes zich voor de keizer moesten tonen en waaruit de keizer zijn concubines koos. Het oog van de keizer viel op de 16-jarige Xing of Lan. De voornaam van de jonge Ci Xi is niet bekend. Twee jaar later zou zij gepromoveerd worden tot een bijvrouw van de vierde rang, keizerlijke concubine Yi. Zij slaagde erin als enige concubine een zoon van keizer Xianfeng te krijgen. Na de geboorte werd zij gepromoveerd naar een bijvrouw van de tweede rang en was daarmee de tweede vrouw in het paleis na de keizerin.

In 1860 werd Peking tijdens de Tweede Opiumoorlog door de Engelsen en Fransen aangevallen. De keizerlijke familie vluchtte naar Jehol en liet de broer van de keizer, prins Yi Xin achter om met de westerlingen te onderhandelen. In 1861 overleed de keizer in ballingschap en werd Ci Xi samen met keizerin Ci’an regentes voor haar zoon Zaichun die de regeringsnaam Tongzhi zou nemen. Problemen na de dood van Xianfeng zorgden voor grote opschudding. Xianfeng had namelijk voor zijn dood een aantal prinsen en ministers aangesteld om zijn minderjarige zoon te helpen bij het regeren. Deze prinsen en ministers waren er echter op uit om de macht over te nemen. Ci Xi wist echter met de hulp van Xianfengs jongere broer, prins Yi Xin, deze mensen uit te schakelen. De meesten werden gedwongen zelfmoord te plegen en hun leider Sushun werd onthoofd.

In 1872 werd Tongzhi meerderjarig en stopten de twee keizerin-weduwen met het helpen regeren. De twee weduwen vonden het ook tijd dat de jonge keizer ging trouwen. Verhalen vertellen dat Ci Xi wilde dat hij zou trouwen met een meisje van de Fucha stam en Ci’an wilde dat hij zou trouwen met een meisje van de Alute stam. Uiteindelijk koos Tongzhi voor het meisje van de Alute stam. Dit zou Ci Xi niet leuk gevonden hebben en daarom wordt er gesuggereerd dat dit een van de redenen zou zijn geweest waarom Ci Xi haar schoondochter heeft vermoord.

De keizerin met hofdames

Na de dood van haar zoon in 1875 werden de twee keizerin-weduwen opnieuw regentes, ditmaal voor hun neefje Zaitian. Hij nam de regeringsnaam Guangxu. Guangxu was de zoon van Ci Xi’s jongere zuster en de jongere broer van haar man. Ci Xi had zich van haar tegenstanders ontdaan en trok de politieke macht naar zich toe. Ze moest positie kiezen tegenover het Westerse imperialisme en tussen de progressieve en de conservatieve reactie daarop in eigen land. De gematigd progressieve Zelfversterkingsbeweging wilde een modernisering doorvoeren door technologie over te nemen, doch met behoud van de eigen Chinese cultuur. Ci Xi handhaafde haar positie door zowel voor- als tegenstanders van verandering op hoge posities te benoemen, wat uiteindelijk ten koste ging van de consistentie van het beleid. Het succes van de Meiji-restauratie in Japan, dat op de Zelfversterkingsbeweging was geïnspireerd, kon ze mee daardoor niet evenaren.

In 1881 overleed haar co-regentes Cian. In 1889 trad ze terug als regentes toen Guangxu meerderjarig werd. Vlak daarvoor had ze haar nicht Longyu aan hem uitgehuwd. Negen jaar later spoorde de heersende elite de keizerin aan het regentschap opnieuw op zich te nemen naar aanleiding van de Honderd Dagen van Hervorming. In 1901 ontvluchtte Ci Xi Peking toen de Bokseropstand in alle hevigheid losbarstte. Ze overleed op 15 november 1908, één dag na de dood van keizer Guangxu. Op haar laatste dag wees ze nog wel de opvolger van Guangxu, keizer Xuantong (de zoon van de aan haar zeer loyale tweede prins Chun) aan.

Na haar overlijden werd ze bijgezet in de necropolis van de Qing-dynastie. Tijdens de revolutie werd haar graf opengebroken, waarbij haar lijk uit de sarcofaag werd gehaald en geschonden. Het graf zelf werd geplunderd. Ondanks de protesten van de voormalige keizer deed de republikeinse regering niets om de graven van de voorouders te beschermen.

Keizerin Ci Xi, 1903

——————-
Keizerin weduwe Ci Xi met paleis-eunuchen. 1903.


 

Categorieën: Diversen | Een reactie plaatsen

Corona: mijn leven in de desa nu (5 aug. 2021)

Achter de groene muur ligt mijn desa

Inmiddels is de lock down verlengd tot 9 augustus.
Ik heb niet veel te vertellen over mijn leven in de desa. Ik ben het grootste deel van de dag thuis; alleen in de vroege ochtend ga ik even naar de pasar, waar het veel rustiger is dan gewoonlijk. Zo nu en dan moet ik ook even naar de Indomaret 5 km. verderop. In alle gevallen, dat ik mijn huis verlaat, gebruik ik het mondmasker en en neem ik spray mee. Als ik weer thuis ben, spray ik opnieuw.
Zo nu en dan maak ik een ritje op de brommer, uiteraard alleen, maar even aanwippen bij een warung is er niet bij.
Het is buitengewoon stil in de desa; veel toko’s zijn gesloten.
Opvallend zijn de vele sterfgevallen de laatste tijd. Ik maakte er al eerder melding van. Tijdens het droge (en koude) seizoen zijn sowieso al veel mensen ziek. Hoeveel van de sterfgevallen corona betreft, is niet duidelijk, maar dat corona ook in mijn desa slachtoffers maakt, is wel duidelijk.
Al mijn buren zijn ziek, dus ik kom daar niet in de buurt.
Een lang weekeinde naar mijn hotel in Jember-stad heeft geen zin; alle winkelcentra zijn gesloten en er is veel controle door de politie; er is niets te doen in Jember-stad.

Al met al een erg saai bestaan momenteel, maar het is niet anders. Internet is nu een zegen, ik heb in ieder geval contact met de buitenwereld.


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.