Berichten getagd met: corruptie

Vervolg affaire “te luide moskee” en corrupte rechters op zijspoor (30 aug. 2018)

Er zijn belangwekkende ontwikkelingen inzake de affaire “te luide moskee”, die de gemoederen in Indonesie bezig houden.
– Zie voor een verslag: link

———————————–

Andere websites van de auteur:
Sultans en Raja’s in Indonesie
Nieuws Indonesie – actuele berichten.
Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , | Een reactie plaatsen

Vervolg: Openbare werken en corruptie (15 dec. 2017)

In mijn bericht van gisteren meldde ik, dat de vele uitvoeringen van openbare werken in mijn desa dit jaar waarschijnlijk een gevolg zijn van meer controle door de overheid op het geld, dat de desa’s ontvangen.
Vandaag heb ik hierover verder gesproken met een desa-bewoner, die doorgaans goed op de hoogte is. Deze merkte allereerst op, dat voor President Jokowi verbetering van de infra-structuur een hoge prioriteit heeft. Vervolgens speelt de bupati van het district Jember, mevr. Faida, ook een belangrijke rol. De desa is belast met de openbare werken, en ontvangt geld van de hogere overheden voor de uitvoering ervan. Reeds uitgevoerd werk wordt nu gecontroleerd; voorbeeld: het asfalt op wegen moet een bepaalde dikte hebben; blijkt bij controle dat de vastgestelde dikte niet is gehaald, dan heeft de uitvoerder/aannemer een probleem.

Mijn desa ligt in het district (kabupaten) Jember. De bupati (hoofd van het district) van Jember, mevr. Faida (50 jaar), is vorig jaar gekozen als bupati. Mevr. Faida (van huis uit arts) is eigenaar van 2 ziekenhuizen, waaronder “Bina Sehat” in Jember. Zij staat bekend als een sociaal persoon, die voor de armsten in het district regelmatig gratis medische hulp aanbiedt.
Een bupati is een hoge functie. Boven de bupati staat de gouverneur van een provincie en daarboven de president.
Het district (kabupaten) Jember is zo groot als de provincie Noord Holland en heeft ongeveer 3 miljoen inwoners.
Mijn hierboven genoemde zegsman vertelde, dat mevr. Faida ook actief is op de sociale media. Met name jongeren weten haar op de sociale media te vinden met klachten of opmerkingen.

Het gaat goed met Indonesie; de economie doet het goed, de strijd tegen de corruptie werpt zijn vruchten af, hoewel er nog een lange weg te gaan is. De algemene ziektekostenverzekering voor iedereen wordt verder geimplementeerd. En de president is actief op vele terreinen.
Indonesie is een van de moeilijkst te besturen landen ter wereld: honderden (zeer) verschillende culturen, honderden verschillende talen, verschillende godsdiensten, Jakarta hyper modern, in Papua leeft men in sommige gebieden nog in het Stenen Tijdperk. En dat alles verspreid over duizenden eilanden.
U merkt, ik ben erg positief over Indonesie en zijn toekomst.

Hieronder foto’s van de Bupati van Jember, mevr. Faida


 

Categorieën: Dorpsleven, cultuur en Adat | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Over de KPK – anti corruptie bestrijdingsinstantie (24 jan. 2014)

Het is weliswaar geen desa-nieuws (corruptie komt in de desa eigenlijk niet voor), maar toch een paar zinnen gewijd aan de strijd tegen de corruptie in Indonesie, omdat dit toch een “hot item” is.
De corruptie tiert welig in Indonesie, met name aan de top, parlementsleden, hoge ambtenaren, zakenlieden, zelfs ministers. Het is verbijsterend om te zien, om wat voor bedragen het gaat, tot in vele miljoenen euro’s aan steekpenningen, corruptie-geld. En dat door lieden, die toch al buitengewoon rijk zijn.
Onthutsend is ook te zien, hoe corruptoren, die onder verdenking staan, elkaar beschuldigen, terwijl foto’s uit “betere” tijden doen vermoeden, dat zij de beste vrienden zijn met elkaar.
Om de corruptie te bestrijden, is in 2002 de KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) opgericht.
De KPK is een overheidsorgaan en heeft veel taken en veel bevoegdheden. In dit verhaal is het van belang te melden, dat de KPK verdachten kan vervolgen, vastzetten, geld/huizen/banktegoeden in beslag kan nemen, en verdachten voor de rechter brengen. De KPK heeft ook een eigen Huis van Bewaring.
De KPK richt zich met name op de toplaag in het land. Daarnaast zijn er veel andere taken.

Het lijkt erop, dat de KPK de laatste tijd meer durf krijgt om ook top-figuren aan te pakken. Zo is een minster vorig jaar gearresteerd, en een aantal topfiguren uit de Partai Demokrat, en als meest recente arrestatie die van Anas Urbaningrum gisteren, ex-voorzitter van de Partai Demokrat, wat een hele prestatie is.

Ook het hooggerechtshof in Jakarta laat van zich spreken, door straffen, opgelegd door lagere rechters, fors te verhogen: die van “mevr.” Sondakh van 4,5 jaar naar 12 jaar, en die van Susno Duadji van 10 naar 18 jaar. Een buitengewoon verheugende ontwikkeling. Er zijn zelfs stemmen te horen, die de doodstraf willen voor top-corruptoren.

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Arrestatie top-politicus inzake corruptie (24 jan. 2014)

Vandaag is door de KPK in Jakarta gearresteerd Anas Urbaningrum, voormalig voorzitter van de Partai Demokrat, de partij van de president.
Twee oproepen van de KPK om te verschijnen voor verhoor kwam hij niet na.
Daarop kreeg hij wederom een oproep, met de mededeling, dat hij anders “jemput paksa” (met geweld opgehaald) zou worden.
Hij is nu wel verschenen, en vastgezet voor 20 dagen. Vorig jaar was hij al meermalen verhoord door de KPK als getuige. Bij het verlaten van het KPK-gebouw droeg hij het rode KPK-jasje voor gearresteerden; op de stoep van het gebouw gaf hij een persconferentie.
Hij wordt verdacht van corruptie bij onder meer het grote bouwproject Hambalang. In deze zaak is eerder vastgezet Malarangeng, die daardoor moest aftreden als minister voor sportzaken. Hij was ook een prominent lid van de Partai Demokrat.
De zaak werd onder meer aan het rollen gebracht door Nazaruddin, inmiddels veroordeeld tot 7 jaar. Hij was ook een top-man bij de Partai Demokrat.
Hij deed een boekje open over onder meer Urbaningrum en Malarangeng.

Het is wederom verbijsterend om te zien, met welk een arrogantie en zelfingenomenheid dit soort lieden zich bij een arrestatie presenteren, als zij de pers te woord staan.

Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum

Malarangeng

Malarangeng

Nazarudin

Nazarudin

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gouverneur opgepakt wegens corruptie (23 dec. 2013)

Afgelopen vrijdag is door de KPK gearresteerd de governeur van Banten Ratu Atut Chosiyah; zij is vastgezet in de KPK-gevangenis, maar zal later worden overgebracht naar een andere gevangenis.
Ze is vastgezet in verband met haar betrokkenheid in een verkiezings-conflict in de regio Lebak in de provincie. Met haar invloed poogde ze de verkiezing naar haar hand te zetten door voorzittend rechter van het Constitutioneel Hof Akil Mochtar om te kopen. Ze is ook het illegaal afromen van overheidsgeld voor de aankoop van medische producten ten laste gelegd.
Mevrouw behoort tot een zeer rijke en invloedrijke familie.
Toen zij na een urenlang verhoor het KPK-gebouw verliet, om met de auto naar de gevangenis te worden gebracht, zag zij er verslagen uit.

Ade Irawan, een ICW (Indonesia Corruption Watch) activist zei, dat het gemak, waarmee deze vrouw en haar familie veel projecten in de provincie manipuleerden, betekent, dat zij door de bureaucratie en plaatselijke politici moet zijn geholpen.

Het wordt gezien als een daad van grote moed van de KPK om een dergelijk belangrijk en invloedrijk persoon op te pakken en vast te zetten.

Met de rode gevangeniskleren aan op weg naar de gevangenis.

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Corruptie – hogere straffen (20 dec. 2013)

Het Hoogerechtshof te Jakarta heeft onlangs de gevangenisstraffen van 2 prominente indonesiers (veroordeeld wegens corruptie) fors verhoogd.
De gevangenisstraf voor Angelina Sondakh (voormalig parlementslid en schoonheidskoningin) is verhoogd van 4 jaar naar 12 jaar. De straf voor Susno Duadji (voormalig generaal van politie) is verhoogd van 10 jaar naar 18 jaar.
Een buitengewoon verheugende ontwikkeling in een land, dat geteisterd wordt door corruptie. Met name de landelijke elite, parlementsleden, hoge ambtenaren, maken zich op ongegeneerde wijze schuldig aan corruptie; het gaat dan om vele miljoenen euro’s. Men schroomt zelfs niet om geld uit sociale fondsen (bestemd voor de armen) te stelen.
Vele infra-structurele projecten komen niet of deels van de grond, omdat het geld naar elders is gegaan.

Het misdrijf van corruptie is bij mijn weten het enige misdrijf, waar geen andere verklaring voor is dan slechts ongebreidelde hebzucht. De corruptoren moeten ook nog eens slim zijn en behendig te werk gaan gedurende langere tijd om de miljoenen euro’s binnen te halen. Enig mededogen met de allerarmsten is hen volkomen vreemd.
Als zij naar het gebouw van de KPK moeten om te worden verhoord, verschijnen zij daar, omringd door vrienden en kennissen, breed lachend als volkshelden, en staan de pers te woord. Elke vorm van schaamte ontbreekt, integendeel.
Hier en daar wordt al gesproken over het invoeren van de doodstraf voor dergelijke lieden. Het mag van mij al morgen zover zijn. Slechts een meedogenloze strijd kan tot succes leiden.

De strijd tegen de corruptie wordt geleid door de KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Een onafhankelijke instantie die uitgebreide bevoegdheden heeft. De KPK richt zich vooral op de corruptie aan de top. Zij heeft de bevoegdheid geld, huizen, auto’s en meer in beslag te nemen. Zij kan reisverboden opleggen en verdachten vastzetten.
Zij kan verdachten vervolgen, bankrekeningen blokkeren en nog veel meer.
De KPK is erg populair bij de bevolking.

Het gebouw van de KPK in Jakarta

Het wapen van de KPK

Categorieën: Landelijk en politiek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Blog op WordPress.com.